GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-05 > 1180165105


From: "Erica" <>
Subject: [GEN-BENELUX] + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 5 mei 2007t/m vrij 11 mei 2007 + varia
Date: Sat, 26 May 2007 09:38:25 +0200


* scans verkrijgbaar *

10-05-2007 BRAND Janus 83 Adri KOREVAAR
05-05-2007 BRUIN Esther de 04-06-1980
05-05-2007 BRUYN Adrianus Johannes de 89 Riet van der WEIJDEN Overige
familienamen: Canters.
05-05-2007 BUITENDIJK Tine 75 Hendrik HEEREMA
10-05-2007 CORVERS Zoetje 84 Pieter Gerrit van DRUNEN Overige familienamen:
Bentlage.
08-05-2007 EDELMAN Nellie KRAUWEL
10-05-2007 GOEDHART Cornelis 10-05-1928 Cornelia VERSCHOOR
05-05-2007 HALEM Arie van 84 Neeltje SCHIPPER
09-05-2007 HULST Pieter Jacobus van 20-06-1931 Hennie PETERSE
05-05-2007 HUSEN Lucia Adriana 08-05-1913 Cornelis Jan ALBLAS Overige
familienamen: Lingen, van der Waal, van Dam, de Meer.
08-05-2007 KAMP Gerrit van de 69 Jannetje Geertruida SLOOFF
09-05-2007 KAMP Gerrit van de Namens: VVGZ.
05-05-2007 KEIZER Adriaan de 85 Cor GROENEVELD
10-05-2007 KLOENS Johanna Cornelia 101 28-10-1905 Philippus Christiaan
HARTMAN
11-05-2007 LEEUWEN Elisabeth Jacoba van 18-09-1934 J.C. HENRAAT Overige
familienamen: Oosterhof.
08-05-2007 LEEUWESTEIN Adriana 85 Arnoldus Gerardus PELLIKAAN
08-05-2007 MAASKANT Cornelia 19-02-1921 Gerrit den DIKKEN
11-05-2007 MIJNSTER Elizabeth 09-06-1916 Teunis Alebertus PRINS Overige
familienamen: de Wit, Lemaire, van Wijngaarden.
05-05-2007 MOERMAN Fred Namens: IOU Nederland.
10-05-2007 NN Bea
11-05-2007 OOSTERWIJK Bart 30-03-1972
05-05-2007 REDELIJKHEID Arie 08-02-1936 Overige familienamen: van 't
Spijker, van Rijn, van Steenis, Trouwborst.
05-05-2007 RUITER Dirk de Namens: Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor
Praise Him (Dordrecht).
09-05-2007 VONDERMANS Anneke 60
05-05-2007 VOS Maria Sophia Alberta de 59 Ben van der POORT
05-05-2007 VOSKAMP Hendrik Willem 65 Diny
05-05-2007 VOSKAMP Henk Namens: dd-reklame, Sliedrecht.
10-05-2007 WALLAST Antonie Cornelis Namens: PKF Wallast accountants
belastingadviseurs bedrijfsjuristen.
11-05-2007 WEERAAT Marita Wilhelmina Louise 19-12-1931 Herman BAUER
08-05-2007 ZANTEN Cornelis Willem van 78 Theresia Philomena STEHOUWER

NB.
- Cornelis L. den Boef + 22-11-2006 (61 jaar);
- Jurdanus D.J.M Dokman + 07-12-2006 (84 jaar);
- Maria H. van Loon-Malschaert + 08-01-2007 (93 jaar);
- Carmen S. Harkhoe + 14-01-2007 (50 jaar);
- Pieter C. van den Bulck + 26-02-2007 (65 jaar);

* * *
- Lid in de Orde van Oranje Nassau:
mevr. C. Griffioen-Hiting;
mevr. J. Klaassen-Keddeman;
mevr. B.J.J. Reining-van Oostveen;
mevr. C.S. Riet-Zwang;
dhr. C.P. van der Waal;
mevr. J.P. Wapperom-Peterson;
mevr. E.H. van Wingerden-Spaanderman;
- Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
mevr. A.A. Aardoom-Verhaar;
dhr J.H.G. Boskamp (Hans), 50 jaar acteur, zanger etc;
dhr. P.M. van de Leer
dhr H.A. van Oord
dhr D. Schalekamp
dhr C.J. Vos
dhr N.M. Willems
[bron: Dordt Centraal 2-5-2007]

- Benoeming vereffenaar nalatenschap
Yvonne Wanda van der WERFF, geb. Leiden 11-4-1938, overl. Noordwijkerhout
10-4-1990;
Wanda Yolanthe van der WERFF-RUSZ, geb. Sloten 19-1-1918, overl. Zwolle
27-5-2003;
[bron: AD De Dordtenaar 2-5-2007]
NB.
- Jan Leendert Jacob van der Werff, geb. Zandvoort 17-5-1916, overl. Zwolle
12-2-2000, tr. Wanda Jolanthe RUSZ.
[http://www.petrus-nl.net/NL/Genealogie/Kaarten/1447.htm]

- PAPENDRECHTSE LEEFT AL 100 JAAR.
(mevrouw Drewel-MUSCH uit Papendrecht, deze week 100 geworden )
[bron: AD De Dordtenaar za 5-5-2007]

- Mevrouw Drewel-Musch viert honderdste verjaardag (Papendrecht)
Inwoonster van Papendrecht mevrouw Drewel-MUSCH vierde dinsdag 1 mei haar
honderdste verjaardag. Burgemeester De Bruin bezocht haar vrijdag 4 mei om
14.00 uur (in Woon-zorgcentrum De Wieken aan de Noordhoek 20 in Papendrecht)
om haar te feliciteren.
Mevrouw Drewel werd op 1 mei 1907 geboren in het noorden van het land, waar
ze het grootste deel van haar leven woonde en werkte. Met haar man en zoon
Jan werkte zij als zelfstandige. Na de oorlog ging de familie met een
groentekar langs de deur, later exploiteerden ze een eigen benzinepomp en
vervolgens Rijschool Drewel. In een Dafje kreeg men voor 4,00 gulden een uur
les, ook motor- en vrachtwagenlessen werden verzorgd door de familie.
Mevrouw Drewel kwam in 1993 in Papendrecht wonen, omdat haar zoon hier
woonde. Sinds 2005 woont ze in De Wieken, waar ze nog altijd geniet van de
aandacht voor haar en van de activiteiten, zoals spelletjes met
spreukwoorden. Mevrouw Drewel heeft vier kleinkinderen, vijf
achterkleinkinderen en spreekt - zoals ze zelf zegt - twee talen: Gronings
en Nederlands.
[bron: http://www.internetkrant.nu/zh/editie_alblasserdam.php]

* * *

- Heden morgen is te Scheveningen aangekomen de bomschuit 'Arnoldine Maria',
schipper Leendert SPAANS, aanbrengende ruim 12 ton pekelharing.
- aangekomen passagiers, te Amsterdam van Java, per 'Pieter Schoenmakers',
kapt. van Varelen: de heer F.J. Terburgh Franck;
per 'Agna Digna', kapt. Onman: Ds. B. Matthes met 2 kinderen, de heer J.
Trip en kapt. Dekker met familie en twee heeren Bisschoff van Heemskerk,
mevr. Scheltema en 5 kinderen;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 1-7-1858 (no. 179) fiche 15]

- Riviervaart. In lading.
* Antwerpen en Brussel. Het schip 'Twee Gebroeders', kapt. E. van de Kuijl.
Adres: H. Braakman en Co.
* Dusseldorf. Het schip 'Elizabeth', kapt. Hems. Dauben Speck. Adres: A.
Hendrikx.
* Gent. Het schip 'Jeune Pierre', kapt. F. de Landtsheer. Adres: H. Braakman
en Co.
* Maastricht. Het schip 'Tompouche', kapt. L. Blaize. Adres: C. Steinweg.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Vrouw Suzanna', kapt. J. van de
Merwe. Adres: G.P. Ittmann en Zoon.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Cornelia', kapt. H.J. Ooms, Adres:
H. de Groot.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 3-7-1858 (no. 181) fiche 15]
NB.
[Rijnvaartpatenten Dordrecht] 30-11-1863 L. BLAIZE, overdekt stoomschip 'Tom
Pouce', 3013 centenaren.

- Op den 2den Julij des morgens ten 7 ure, barstte een onweder los over de
gemeente Dinteloord. De bliksem sloeg in den kap van den korenmolen van A.P.
VOGELAAR, waardoor deze in brand geraakte; doch door de spoedig aanbragte
hulp der brandspuit en de onvermoeide inspanning der spuitgasten en
ingezetenen, welke zich allen loffelijk hebben gekweten, heeft het mogen
gelukken den brand spoedig meester te worden.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 6-7-1858 (no. 184) fiche 15]

- Katendrecht / brand boerderij Kleis Oosthoek;
- Cargalijsten. DORDRECHT
Belfast. 'Fortuna', J.H. Busch, 270 ton, klipzout, Gerard Mauritz;
Liverpool 'Clio', G. Bart, 362 ton, klipzout, Gerard Mauritz;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 8-7-1858 (no. 186) fiche 15]

- Door den schipper DROST te Dedemsvaart,die met zijn vaartuig van Amsterdam
aldaar is geretourneerd, wordt het volgend verhaald: Toen hij zich in de
Zuiderzee bevond zag hij ...etc (drie personen gered)....
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant vrijdag 9-7-1858 (no. 187) fiche 15]

- Riviervaart. In lading.
* Maastricht. Het schip 'Koophandel', kapt. P. van den Dunnen. Adres: C.
Steinweg.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Jonge Francis', kapt. J.P. Oomes,
Adres: H. de Groot;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 10-7-1858 (no. 188) fiche 15]

- Aangekomen passagiers te Brouwershaven, van java, per 'Lammina Elizabeth',
kapt. A. Gessen:
De heer ABO, particulier met echtgenoot en zeven kinderen; de heer Tilsman,
echtg. en twee kinderen, ridmeester der huzaren; de jonge heer Arnold..
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 13-7-1858 (no. 191) fiche 15]

- Aangekomen passagiers te Amsterdam,
Van Batavia, per 'Sara Alida', kapt. Stapert: de kapt. der O.I. inf. N.G.
van Huffel (en echtg.) en D. Jats(Juts?);
Van Curacao per 'Zee-Ster', kapt. Zoetelief, de wel eerw. heeren J.C.
SCHERMER en Kieckrue(?) en J.C. Gast, de heeren J.H. de haselt en G.R. Palm;
mej. H. de Graaff; een bediende;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-7-1858 (no. 192) fiche 15]

- (advertentie) De Beurtschippers van 's Bosch op Rotterdam, Amsterdam, 's
Hage en Dordrecht, vice versa, maken bij deze den HANDEL bekend, dat zij
door den lagen waterstand, hunne vrachtloonen met een vierde hebben
verhoogd.
- Riviervaart. In lading.
* Antwerpen en Brussel. Het schip 'De Hoop', kapt. van den Bergh. Adres: H.
Braakman en Co.
* Dusseldorf. Het schip 'Dankbaarheid', kapt. G. Elbers. Adres: A. Hendrikx;
* Gent. Het schip 'Marie Louize', kapt. J. de Landtsheer. Adres: H. Braakman
en Co.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Vrouw Suzanna', kapt. van de
Merwe, Adres: Ittmann en C0.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Jonge Francis', kapt. J.P. Oomes.
Adres: de Groot.
* Maastricht. Het schip 'Koophandel', kapt. P. van den Dunnen. Adres: C.
Steinweg.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 15-7-1858 (no. 193) fiche 16]

- Carga-lijsten. DORDRECHT
* New Castle. 'Rhine', P. Metcalf. 122 chaldr. kolen, 29 chaldr.
slijpsteenen, 5 van cement. H. v.d. SANDE Hz.;
* Charlestown. 'Cornelia', H.L. Stasse, 20 ton porcelein aarde, VISSER en
v.d. SANDE;
* Charlestown. 'Volharding', M. Ouwehand, 72 ton porcelein aarde, VISSER en
v.d. SANDE;
5 ton porcelein aarde, Sandberg en Co
40 ton porcelein aarde, P.A. van Es en co
2 porcelein aarde, Offers en Veder
* Lieverpool. 'Sultane', S. Estail, 22 1/2 ton klipzout, VISSER en v.d.
SANDE;
- (advertentie) ontbonden Jan Schouten Jr / Arnoldus Jan Schouten (per
notariele akte);
- (advertentie) De Handel in Houtwaren en de scheepsbouw, met al hetgeen
daartoe meer eenigzins kan gerekend worden te behooren, en waarvan de
bestaan hebbende Vennootschap, volgens bovenstaande Aankondiging, is
ontbonden, door den ondergteekende, voor zijne rekening, onder gemelde Firma
van JAN SCHOUTEN voortgezet worden, zoo beveelt hij zich als zoodanig, bij
deze minzaam aan. Dordrecht, 15 Julij 1858 Jan Schouten Jr. zoo b
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 17-7-1858 (no. 195) fiche 16]
NB.
Adresboek 1855: A.J. Schouten, overzijde Binnenkalkhaven E449;
Adresboek 1860: Firma Jan Schouten, Wijk E Lage Bakstraat No. 499;

- Heden nacht is een stooker, genaamd R. ANKER, bij het verrigten van zijne
werkzaamheden op de stoomboot ''Rotterdam No. 1' van de Nederl. Stoomb. Mij,
in de rivier de Maas gevallen en verdronken.
- Geertruidenberg, 18 Julij. Nabij het zoogenaamde Galgenveld, in de DONGE,
is heden in de vroegte een aak 'De Merwestroom', schipper WIJNEN, met 1900
mud steenkolen geladen, gezonken; de lading was bestemd voor den handelaar
VAN HASSELT te Oosterhout, tegen schade verzekerd en afgezonden door de
firma Karel LIEBRECHT, uit Ruhrort. Het scheepsvolk heeft zich kunnen
redden.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 20-7-1858 (no. 198) fiche 16]
NB.
[Rijnvaartpatenten Dordrecht; http://d-compu.dyndns.org/gensearch]
* 31-03-1865 W. Wijnen, ijzeren aakschip 'Merwestroom' 4536 (in centenaars);
* 07-06-1871 W. Wijnen, aakschip 'De Merwestroom' 4837,39 (in centenaars);

- Utrechtsche courant 19/7 : circus heer Wollschlger...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 22-7-1858 (no. 200) fiche 16]

- (advertentie) Uit de hand te koop:
een BOEIJERSCHUIT, groot 28 ton en een AAK, groot 19 ton, beide liggende bij
den Eigenaar H. van Schagen, Scheepmaker, te Mijl, bij Dordrecht. (7413)
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 24-7-1858 (no. 202) fiche 16]
NB.
* ADRESBOEK (Dordrecht) 1873:
Hermanus van Schaagen, Wijk E 's Gravendeelsche dijk No. 773, scheepmaker;
* ADRESBOEK (Dordrecht) 1879 (pag. 43):
Hermanus van Schaagen, Wijk C Steegoversloot No. 1165, scheepmaker;

- (advertentie) Uit de hand te koop:
een goed onderhouden TJALKSCHIP met Staand en Loopend Want, groot 41 ton,
met verdere inventaris, geschikt voor de vaart op 's Hage. Te bevragen en te
bezichtigen bij de wed. A. BONS, te Zevenbergen. (7916)
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant zo 25-7-1858 (no. 203) fiche 16]

- KINDERDIJK, 25 Julij. Gisteren avond ten 10 ure werd in de rivier de Noord
alhier, het aakschip 'Jonge Johannes', schipper G. v.d. GRAAF, beladen met
25 last rogge van Schiedam naar Maastricht, aangevaren door het tjalkschip,
gevoerd door de schipper Adrs. SCHEPENS, met dat gevolg dat eerstgen.
dadelijk begon te zinken. Zonder de spoedige ...etc..
- Men verneemt, dat heden nacht in het einde der Kil, een schip door eene
stoomboot is aangevaren en gezonken, waarbij de schipper, zekere de Ridder,
moet zijn verdronken.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant ma 26-7-1858 (no. 204) fiche 16]

- Aan den Moerdijk hebben de in de haven liggende schepen veel geleden; de
moddermolen van den aannemen der havenwerken werd letterlijk verbrijzeld.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant wo 28-7-1858 (no. 206) fiche 16]

- cirque Wollschlger (paardenspel)...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 10-8-1858 (no. 219) fiche 17]

- Men meldt uit DORDRECHT 9 Augustus. Veertien dagen geleden is alhier voor
de stad een man der equipage van eene Noordsche bark, die in een bootje
bezig was het gat waardoor men de balken gelost had digt te maken, door den
golfslag eener voorbij varende stoomboot uit het bootje geworpen en
verdronken. Gisteren namiddag werd zijn lijk gevonden op de hoogte van de
Steenen Kamer, en alhier aan de Steenplaats aangebragt. Men verneemt echter
dit lijk hier niet te mogen aannemen en renvoijeerde het aan het bestuur van
Dubbeldam c.a., dit aan het bestuur van Zwijndrecht enz, ...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant wo 11-8-1858 (no. 220) fiche 17]

- (advertentie) Op Woensdag 14 en Donderdag 15 Julij 1858 .... makelaars H.
Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz en H. Boonen te DORDRECHT geveild ..
Rijnsche houtwaren.. Noordendijk molen HET HERT.
[bron: Rotterdamsche Courant za 10-7-1858 no. 161 (fiche 41)]

- Eergisteren avond werd door het muziekgezelschap EUTERPE te Dordrecht, op
het gewoon wekelijksch concert, de onsterfelijke schilder Arij SCHEFFER
herdacht, en wel door de uitvoering van eene Marche funebre, gecomponeerd
foor de verdienstelijke muziek-directeur den heer BOHME. Na het eerste
nummer van het tweede gedeelte werd tusschen de vaandel het voor eenige
jaren door dien beroemden schilder aan voornoemd gezelschap ten geschenke
gegeven vaandel, voorstellende de muze EUTERPE, met floers bekleed, op het
orchest geplaatst, waarna de heer PEETSOLD, het orchest bekom en een voor
den gelegenheid vervaardigen gedicht voordroeg.
[bron: Rotterdamsche Courant do 15-7-1858 no. 165 (fiche 42)]
NB.
Adresboek 1855 (pagina 26): "Hereeniging", opgerigt door het Harmonie
muzijk-gezelschap "Euterpe" te Dordrecht December 1851; Waarin door de leden
van het Harmonie muzijk-gezelschap "Euterpe" opgerigt den 15 Julij 1810,
muzijk wordt uitgevoerd;

- Eergisteren heeft bij DORDRECHT eene allertreurigste gebeurtenis plaats.
Zekere A. LAREMAN, een jongeling van 21 jaren, was met zijn vader op een
stuk land onder Dubbeldam bezig aan de hooibouw, toen hij een geit, die
herhaaldelijk tegen hem opsprong en hem in zijn werk hinderde, met de steel
van zijne hooivork wilde verjagen en daarbij, door een ongelukkig toeval,
struikelde....etc.
[bron: Rotterdamsche Courant vrijdag 23-7-1858 no. 172 (fiche 43)]

- Volgens eene van wege de internationale telegraafmaatschappij ontvangen
mededeeling is de Atlantische kabel met goed gevolg gelegd, en worden heden
berigten gewisseld tusschen de oude en nieuwe wereld.
- Gisteren heeft te DORDRECHT de opening plaats gehad van de ingeleverde
stembriefjes voor de verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad, waarvan
de uitslag is dat tusschen de heeren G.O. LOTSIJ en dr. J.A. DELHEZ, op
dingsdag 17 dezer, eene herstemming zal moeten plaats hebben.
- Gisteren werd de drie en twintigste algemene kerkelijke vergadering der
Herstelde Evang. Luthersche kerk in den Koningrijk der Nederlanden te
AMSTERDAM gehouden, in tegenwoordigheid van Z. Exc. den minister voor de
zaken der Hervormde Eeredienst enz. Als afgevaardigden waren tegenwoordig de
heeren G.W. Stemler, predikant, H. Kerkhoff, predikant, J.F. Broms, J.M.
Uhlenbroek, C. Holgen, B. Batelt, W.G. Deilman en W.H. Kirberger, van
AMSTERDAM; T.C.C. Everts, pred. van Enkhuizen,; H.R. Bosch, pred. van
Medemblik; F. Braakman, pred. van Gorinchem; H. JOOSTEN, pred. van
Harlingen; P.J. Helmig, pred. van Zwolle; J.H. Sonstral, pred. en J.
Buchelt, van den Helder, en F.W.G. Kemmann, pred. en J. THIES,
plaatsvervanger van den heer J.J. Wesselman, van Hoorn. Tot voorzitter voor
deze vergadering werd benoemd ds. T.C.C. Everts, tot tweeden voorzitter ds.
G.W. Stemler, tot ...etc.
[bron: Rotterdamsche Courant 6-8-1858]

- Machinisten-examen. Den Haag - Geslaagd voor voorloopig diploma J.
Leenderts te Vlissingen en F.L. Vogel te DORDRECHT.
[Het Vaderland 1924-07-08-1-02 ]

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearchThis thread: