GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-06 > 1180722716


From: "R. van Vliet" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Genealogisch raadsel
Date: Fri, 01 Jun 2007 11:31:56 -0700


Beste medespeurders,

Hier een hersenkraker. Elisabeth X krijgt in 1881 dochter Elisabeth X.
De verloskundige doet hiervan aangifte bij de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand. De naam van de vader is niet in de geboorteakte
vermeld. In de kantlijn van de geboorteakte is geschreven dat dit kind
erkend is door moeder Elisabeth bij akte in 1903. En ja, in het
geboorteregister van 1903 is in een akte geschreven dat Elisabeth X,
58 jaar oud, wasvrouw verklaard, bij deze hare moederlijke betrekking
te erkennen tot een kind van het vrouwelijk geslacht geboren alhier
den (...) uit Elisabeth X, voornoemd en ingeschreven in de de
geboorteregisters dezer gemeenten onder den voornaam Elisabeth als
kind van Elisabeth X.

Nu erkenning slechts een eenzijdige ongerichte rechtshandeling is
waardoor een familierechterlijke betrekking tussen een man en een kind
tot stand wordt gebracht, en de vader van het kind wordt, is de vraag
waarom moeder Elisabeth X haar dochter Elisabeth X bij akte erkent.

Volgens het Oud Burgerlijk Wetboek, het Nieuw Burgerlijk Wetboek,
uitspraken van de Hoge Raad over het personen- en familierecht onder
het OBW en de literatuur geven uitsluitsel over de reden van deze
erkenning.

Volgens een archivaris is moeder mogelijk een publieke dame geweest en
dat de reden vormen dat het kind bij akte is erkend. Maar ik kom daar
met mijn juridische pet niet bij. Iemand een idee?

Met vriendelijke groet,

RenéThis thread: