GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-08 > 1188187462


From:
Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Friesland 26-08-2007
Date: Mon, 27 Aug 2007 06:04:22 +0200 (CEST)


De onderstaande advertenties zijn op 26-08-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Gaatze Bosma (partner: Jeltsje Lijzenga).
geb.: 12-10-1920. (86 jaar). overl.: Twijzerlerheide, 20-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Gaatze Bosma (partner: Jeltje Lijzenga).
geb.: Twijzelerheide, 12-10-1920. overl.: Twijzelerheide, 20-08-2007. (NOF 22-08-2007).

Cor de Vries (partner: Douwe Klaas Wielinga).
geb.: 31-07-1923. overl.: Zeist, 21-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Trijntje Groen (partner: Wietze de Haan).
geb.: nb. overl.: Veenwouden, 16-08-2007. (NOF 22-08-2007).

W. Kamminga.
geb.: nb. overl.: Kootstertille, 20-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Wiebe Kamminga.
geb.: nb. overl.: Kootstertille, 20-08-2007. (NOF 22-08-2007).

Ybeltje Kooistra (partner: Dijkstra).
geb.: nb. (94 jaar). overl.: Driesum, 18-08-2007. (NOF 22-08-2007).

Riekele Merkus.
geb.: 15-09-1949. overl.: 22-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Tineke Postma (partner: Jan Hoekstra).
geb.: nb. overl.: Leeuwarden, 20-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Tineke Postma (partner: Jan Hoekstra).
geb.: nb. overl.: Leeuwarden (wonende Damwoude), 20-08-2007. (NOF 22-08-2007).

Johannes (Honke) Tolsma.
geb.: Zwaagwesteinde, 08-01-1942. overl.: Zwaagwesteinde, 17-08-2007. (NOF 22-08-2007).

Johannes van der Heide.
geb.: nb. (85 jaar). overl.: Haren, 21-08-2007. (NOF 23-08-2007).

Folke Douwe van der Veen (partner: Margriet Hoekstra).
geb.: Kollum, 09-08-1976. overl.: Drachten, 19-08-2007. (NOF 22-08-2007).


This thread: