GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-12 > 1198859782


From: Hein Vera <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Oproep voor werkelijke militaire dienst op grondvan artikel 80
Date: Fri, 28 Dec 2007 17:36:22 +0100
References: <4774f720$0$85784$e4fe514c@news.xs4all.nl><371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com>
In-Reply-To: <371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com>


Richard,

Heb je een exacte datum van de publicatie van de door jou bedoelde wet.
Ik ken alleen de wet op de nationale militie van 1861. Deze was
omstreeks 1900 nog van kracht (zij het met wijzigingen(Meijer
Nederlandsche staatswetten 4e druk 1876, 9e druk 1900)) Art. 80 gaat
over de militieraad. Dus geen relevante info. Ook Luttenberg's
chronologische verzamelinb 1871-1880 brengt me niet verder. Het enige
wat daarin staat is het besluit betreffende de ligting van de nationale
militie 1871 Stbld 7 18-2-1871. Er is wel een geneeskundig reglement
inzke de geschiktheid voor de dienst van 3-3-1871 stbld 9 met een
opsomming van ongeschiktheden, (80 is Pis- en suikerpisvloed)dus ook
niet relevant in deze. Verder is van 6-4-1871 stbld 35 de wet
betrekkelijk de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der
militaire officieren bij de zeemagt.

vghv

Richard Keijzer wrote:
> On 28 dec, 14:16, "Hans Gruizinga" <hans.gruizingaNOSPAM @hccnet.nl>
> wrote:
>
>>Lijstgenoten,
>>
>>Mijn grootvader is op grond van artikel 80 op 19 augustus 1913 opgeroepen
>>voor de opkomst in werkelijke militaire dienst.
>>
>>Is er iemand die weet welk artikel 80 hier wordt bedoeld.
>>
>>Vriendelijke groeten,
>>Hans Gruizinga
>>
>>Zeilen en surfen in Frankrijkhttp://www.jmvoile.com
>
>
> Dag Hans,
>
> Ik vermoed dat het gaat om de Dienstplichtwet uit 1871. Deze is pas
> herzien in 1922. En nu is het nog de kunst om de tekst van artikel 80
> te achterhalen. Ik heb een poging gedaan via internet, maar geen
> resultaat gehad. Misschien een van de andere groepsleden, of een
> bibliotheek, vragen?
>
> Groeten van Richard


This thread: