GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-12 > 1198862197


From: Pascal Janssens <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Oproep voor werkelijke militaire dienst op grondvan artikel 80
Date: Fri, 28 Dec 2007 18:16:37 +0100
References: <4774f720$0$85784$e4fe514c@news.xs4all.nl> <371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com><47752606$0$25480$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
In-Reply-To: <47752606$0$25480$ba620dc5@text.nova.planet.nl>


Hein Vera schreef:
> Richard,
>
> Heb je een exacte datum van de publicatie van de door jou bedoelde wet.
> Ik ken alleen de wet op de nationale militie van 1861. Deze was
> omstreeks 1900 nog van kracht (zij het met wijzigingen(Meijer
> Nederlandsche staatswetten 4e druk 1876, 9e druk 1900)) Art. 80 gaat
> over de militieraad. Dus geen relevante info. Ook Luttenberg's
> chronologische verzamelinb 1871-1880 brengt me niet verder. Het enige
> wat daarin staat is het besluit betreffende de ligting van de nationale
> militie 1871 Stbld 7 18-2-1871. Er is wel een geneeskundig reglement
> inzke de geschiktheid voor de dienst van 3-3-1871 stbld 9 met een
> opsomming van ongeschiktheden, (80 is Pis- en suikerpisvloed)dus ook
> niet relevant in deze. Verder is van 6-4-1871 stbld 35 de wet
> betrekkelijk de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der
> militaire officieren bij de zeemagt.
>
> vghv
>
> Richard Keijzer wrote:
>
>> On 28 dec, 14:16, "Hans Gruizinga" <hans.gruizingaNOSPAM @hccnet.nl>
>> wrote:
>>
>>
>>> Lijstgenoten,
>>>
>>> Mijn grootvader is op grond van artikel 80 op 19 augustus 1913 opgeroepen
>>> voor de opkomst in werkelijke militaire dienst.
>>>
>>> Is er iemand die weet welk artikel 80 hier wordt bedoeld.
>>>
>>> Vriendelijke groeten,
>>> Hans Gruizinga
>>>
>>> Zeilen en surfen in Frankrijkhttp://www.jmvoile.com
>>>
>> Dag Hans,
>>
>> Ik vermoed dat het gaat om de Dienstplichtwet uit 1871. Deze is pas
>> herzien in 1922. En nu is het nog de kunst om de tekst van artikel 80
>> te achterhalen. Ik heb een poging gedaan via internet, maar geen
>> resultaat gehad. Misschien een van de andere groepsleden, of een
>> bibliotheek, vragen?
>>
>> Groeten van Richard
>>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message
>
>
>
Heb je deze al geprobeerd ?

"Wet van den 2den Februari 1912, tot regeling van de verplichtingen ten
aanzien van de militie" (Staatsblad no. 21).

--
Pascal JanssensThis thread: