GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-12 > 1198868174


From: Hein Vera <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Oproep voor werkelijke militaire dienst op grondvan artikel 80
Date: Fri, 28 Dec 2007 19:56:14 +0100
References: <4774f720$0$85784$e4fe514c@news.xs4all.nl> <371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com> <47752606$0$25480$ba620dc5@text.nova.planet.nl><mailman.1233.1198862253.4586.gen-benelux@rootsweb.com>
In-Reply-To: <mailman.1233.1198862253.4586.gen-benelux@rootsweb.com>


Dag Pascal,

Is dit een Belgische of een Nederlandse wet? (Valt buiten het bereik van
de literatuur die thuis ter beschikking heb).

vr.gr. Hein Vera

Pascal Janssens wrote:

> Hein Vera schreef:
>
>> Richard,
>>
>> Heb je een exacte datum van de publicatie van de door jou bedoelde
>> wet. Ik ken alleen de wet op de nationale militie van 1861. Deze was
>> omstreeks 1900 nog van kracht (zij het met wijzigingen(Meijer
>> Nederlandsche staatswetten 4e druk 1876, 9e druk 1900)) Art. 80 gaat
>> over de militieraad. Dus geen relevante info. Ook Luttenberg's
>> chronologische verzamelinb 1871-1880 brengt me niet verder. Het enige
>> wat daarin staat is het besluit betreffende de ligting van de
>> nationale militie 1871 Stbld 7 18-2-1871. Er is wel een geneeskundig
>> reglement inzke de geschiktheid voor de dienst van 3-3-1871 stbld 9
>> met een opsomming van ongeschiktheden, (80 is Pis- en
>> suikerpisvloed)dus ook niet relevant in deze. Verder is van 6-4-1871
>> stbld 35 de wet betrekkelijk de bevordering, het ontslag en het op
>> pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemagt.
>>
>> vghv
>>
>> Richard Keijzer wrote:
>>
>>
>>> On 28 dec, 14:16, "Hans Gruizinga" <hans.gruizingaNOSPAM @hccnet.nl>
>>> wrote:
>>>
>>>
>>>
>>>> Lijstgenoten,
>>>>
>>>> Mijn grootvader is op grond van artikel 80 op 19 augustus 1913
>>>> opgeroepen
>>>> voor de opkomst in werkelijke militaire dienst.
>>>>
>>>> Is er iemand die weet welk artikel 80 hier wordt bedoeld.
>>>>
>>>> Vriendelijke groeten,
>>>> Hans Gruizinga
>>>>
>>>> Zeilen en surfen in Frankrijkhttp://www.jmvoile.com
>>>>
>>>
>>> Dag Hans,
>>>
>>> Ik vermoed dat het gaat om de Dienstplichtwet uit 1871. Deze is pas
>>> herzien in 1922. En nu is het nog de kunst om de tekst van artikel 80
>>> te achterhalen. Ik heb een poging gedaan via internet, maar geen
>>> resultaat gehad. Misschien een van de andere groepsleden, of een
>>> bibliotheek, vragen?
>>>
>>> Groeten van Richard
>>>
>>
>>
>> -------------------------------
>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>> with the word 'unsubscribe' without
>> the quotes in the subject and the body of the message
>>
>>
>>
>
> Heb je deze al geprobeerd ?
>
> "Wet van den 2den Februari 1912, tot regeling van de verplichtingen ten
> aanzien van de militie" (Staatsblad no. 21).
>


This thread: