GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-12 > 1198871267


From: Pascal Janssens <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Oproep voor werkelijke militaire dienst op grondvan artikel 80
Date: Fri, 28 Dec 2007 20:47:47 +0100
References: <4774f720$0$85784$e4fe514c@news.xs4all.nl> <371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com> <47752606$0$25480$ba620dc5@text.nova.planet.nl> <mailman.1233.1198862253.4586.gen-benelux@rootsweb.com><477546cd$0$25485$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
In-Reply-To: <477546cd$0$25485$ba620dc5@text.nova.planet.nl>


Hein Vera schreef:
> Dag Pascal,
>
> Is dit een Belgische of een Nederlandse wet? (Valt buiten het bereik van
> de literatuur die thuis ter beschikking heb).
>
> vr.gr. Hein Vera
>
> Pascal Janssens wrote:
>
>
>> Hein Vera schreef:
>>
>>
>>> Richard,
>>>
>>> Heb je een exacte datum van de publicatie van de door jou bedoelde
>>> wet. Ik ken alleen de wet op de nationale militie van 1861. Deze was
>>> omstreeks 1900 nog van kracht (zij het met wijzigingen(Meijer
>>> Nederlandsche staatswetten 4e druk 1876, 9e druk 1900)) Art. 80 gaat
>>> over de militieraad. Dus geen relevante info. Ook Luttenberg's
>>> chronologische verzamelinb 1871-1880 brengt me niet verder. Het enige
>>> wat daarin staat is het besluit betreffende de ligting van de
>>> nationale militie 1871 Stbld 7 18-2-1871. Er is wel een geneeskundig
>>> reglement inzke de geschiktheid voor de dienst van 3-3-1871 stbld 9
>>> met een opsomming van ongeschiktheden, (80 is Pis- en
>>> suikerpisvloed)dus ook niet relevant in deze. Verder is van 6-4-1871
>>> stbld 35 de wet betrekkelijk de bevordering, het ontslag en het op
>>> pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemagt.
>>>
>>> vghv
>>>
>>> Richard Keijzer wrote:
>>>
>>>
>>>
>>>> On 28 dec, 14:16, "Hans Gruizinga" <hans.gruizingaNOSPAM @hccnet.nl>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>> Lijstgenoten,
>>>>>
>>>>> Mijn grootvader is op grond van artikel 80 op 19 augustus 1913
>>>>> opgeroepen
>>>>> voor de opkomst in werkelijke militaire dienst.
>>>>>
>>>>> Is er iemand die weet welk artikel 80 hier wordt bedoeld.
>>>>>
>>>>> Vriendelijke groeten,
>>>>> Hans Gruizinga
>>>>>
>>>>> Zeilen en surfen in Frankrijkhttp://www.jmvoile.com
>>>>>
>>>>>
>>>> Dag Hans,
>>>>
>>>> Ik vermoed dat het gaat om de Dienstplichtwet uit 1871. Deze is pas
>>>> herzien in 1922. En nu is het nog de kunst om de tekst van artikel 80
>>>> te achterhalen. Ik heb een poging gedaan via internet, maar geen
>>>> resultaat gehad. Misschien een van de andere groepsleden, of een
>>>> bibliotheek, vragen?
>>>>
>>>> Groeten van Richard
>>>>
>>>>
>>>
>>> -------------------------------
>>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>>> with the word 'unsubscribe' without
>>> the quotes in the subject and the body of the message
>>>
>>>
>>>
>>>
>> Heb je deze al geprobeerd ?
>>
>> "Wet van den 2den Februari 1912, tot regeling van de verplichtingen ten
>> aanzien van de militie" (Staatsblad no. 21).
>>
>>
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to with the word 'unsubscribe' without the quotes in the subject and the body of the message
>
>
>
Het zou een Nederlandse moeten zijn, de vermelding is nl. afkomstig van
de website van het ING (niet de bank, he !).

--
Pascal JanssensThis thread: