GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-12 > 1198919430


From: "Hans Gruizinga" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Oproep voor werkelijke militaire dienst op grondvan artikel 80
Date: Sat, 29 Dec 2007 10:10:30 +0100
References: <4774f720$0$85784$e4fe514c@news.xs4all.nl><371da181-5916-4399-8117-dcb55a3b2d53@l6g2000prm.googlegroups.com><47752606$0$25480$ba620dc5@text.nova.planet.nl><581dcf1e-38b2-47fa-9d03-9956c02f0853@i12g2000prf.googlegroups.com>


Goedemorgen,

Allen hartelijk dank voor het meedenken.
Ik heb inmiddels ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
dezelfde vraag voorgelegd.

Het eventuele resultaat zal ik hier melden.

Vriendelijke groeten,
Hans Gruizinga

"Richard Keijzer" <> schreef in bericht
news:...
> On 28 dec, 17:36, Hein Vera <> wrote:
>> Richard,
>>
>> Heb je een exacte datum van de publicatie van de door jou bedoelde wet.
>> Ik ken alleen de wet op de nationale militie van 1861. Deze was
>> omstreeks 1900 nog van kracht (zij het met wijzigingen(Meijer
>> Nederlandsche staatswetten 4e druk 1876, 9e druk 1900)) Art. 80 gaat
>> over de militieraad. Dus geen relevante info. Ook Luttenberg's
>> chronologische verzamelinb 1871-1880 brengt me niet verder. Het enige
>> wat daarin staat is het besluit betreffende de ligting van de nationale
>> militie 1871 Stbld 7 18-2-1871. Er is wel een geneeskundig reglement
>> inzke de geschiktheid voor de dienst van 3-3-1871 stbld 9 met een
>> opsomming van ongeschiktheden, (80 is Pis- en suikerpisvloed)dus ook
>> niet relevant in deze. Verder is van 6-4-1871 stbld 35 de wet
>> betrekkelijk de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der
>> militaire officieren bij de zeemagt.
>>
>> vghv
>>
>>
>>
>> Richard Keijzer wrote:
>> > On 28 dec, 14:16, "Hans Gruizinga" <hans.gruizingaNOSPAM @hccnet.nl>
>> > wrote:
>>
>> >>Lijstgenoten,
>>
>> >>Mijn grootvader is op grond van artikel 80 op 19 augustus 1913
>> >>opgeroepen
>> >>voor de opkomst in werkelijke militaire dienst.
>>
>> >>Is er iemand die weet welk artikel 80 hier wordt bedoeld.
>>
>> >>Vriendelijke groeten,
>> >>Hans Gruizinga
>>
>> >>Zeilen en surfen in Frankrijkhttp://www.jmvoile.com
>>
>> > Dag Hans,
>>
>> > Ik vermoed dat het gaat om de Dienstplichtwet uit 1871. Deze is pas
>> > herzien in 1922. En nu is het nog de kunst om de tekst van artikel 80
>> > te achterhalen. Ik heb een poging gedaan via internet, maar geen
>> > resultaat gehad. Misschien een van de andere groepsleden, of een
>> > bibliotheek, vragen?
>>
>> > Groeten van Richard- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
>>
>> - Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
>
> Dag Hein,
>
> Ik vrees dat ik in de war ben met dat geneeskundige besluit. Er was er
> een in 1861 en die is 10 jaar later veranderd. Er staan inderdaad
> allemaal kwalen en gebreken in.
> Ik ben de juiste chronologie van de Wet op de Nationale Militie van
> 1817 even kwijt. Die is een aantal malen veranderd.
>
> Groeten van RichardThis thread: