GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-02 > 1202378408


From: "Joke" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] collaboratie
Date: Thu, 7 Feb 2008 11:00:08 +0100
References: <mailman.3112.1202373512.4586.gen-benelux@rootsweb.com>


"Noordzee" <> schreef in bericht
news:...
> De meeste historici schatten dat in totaal ongeveer 100.000 Nederlanders
> actief of passief met de Duitse bezettingsmacht hebben samengewerkt.
>
> Nu de overlijdensregisters (1940-1945) langzaam "open" gaan.
>
> Deze oproep;
>
> Gaarne zou ik in contact komen met navorsers , die ervaring hebben met
> het uitzoeken en verwerken van deze overlijdensregisters.
>
> Het gaat mij in het bijzonder om eventueel vanuit het buitenland
> toegevoegde bescheiden aan die registers van bijvoorbeeld mensen , die in
> vreemde krijgsdienst zijn getreden en tijdens de periode 1940-1945 op het
> buitenlandse (europese) slachtveld zijn overleden.
>
> Bij voorbaat dank
----------------------
>KNIP<

Beste NN.

Als ik al toegang had tot deze gegevens, zou ik ze toch niet graag
uitwisselen met iemand die zijn/haar bericht volslagen anoniem post.

Groetjes
Joke
This thread: