GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1205592223


From: "antonmusquetier" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Nieuwe vondsten,Provinciaal Bestuurlijk Statenarchief week 11
Date: Sat, 15 Mar 2008 15:43:43 +0100


"niet alles waar we mee bezig zijn, zullen we in ons leven kunnen
afmaken"

Maar het helpt wel als een ander wat meedenkt : dus vandaag weer een
honderdtal nieuwe vondsten op mijn site http://altijdstrijdvaardig.nl

Mijn naam is Anton Gerrit Musquetier. Sinds 15 Januari 2000 ben ik
bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
(oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924.
Daarvoor ben ik 2 dagen in de week te vinden in TRESOAR te Leeuwarden.
Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk
archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte
beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site
Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop
tevens de bron is vermeld.
In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen
heeft gehad vermeld, en dat zijn personen die komen uit Nederland,
Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen,
Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen.)

>>>>>>>Wat zit er zoal in dit archief ?<<<<<<<
Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een
vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en
volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen,
Dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van
Geneesheren, als er weer eens een besmettelijke ziekte was
geconstateerd,
lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de
jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen soms met hele
inventarislijsten erbij.
Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten,
Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor,
een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders
wil weten, dan alleen maar namen en datums.
Met vriendelijke groeten
Anton Musquetier

Op http://altijdstrijdvaardig.nl
nu 117.600 familienamen met vondsten uit het
Provinciaal Bestuurlijk Archief (de Staten)
Copieen nodig van akten in Friesland ? zie mijn site.This thread: