GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1205925661


From: "Annemiek Langelaar" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] beroep <> funktie
Date: Wed, 19 Mar 2008 12:21:01 +0100
References: <7613e$47dffe2a$4dfb5b03$18534@news.chello.nl><a6203f35-9b23-444b-8ed6-23c0e991e7fb@s8g2000prg.googlegroups.com><mailman.769.1205871898.20268.gen-benelux@rootsweb.com><64amvsF2b1p7oU1@mid.individual.net><47e02877$0$24409$5fc3050@news.tiscali.nl>


Allen bedankt voor het meedenken,
de tip van Michael lijkt mij het meest overzichtelijk resultaat geven, maar
wat een klus om al die gegevens om te zetten!?!?

Groet
Annemiek

"Henry" <> schreef in bericht
news:47e02877$0$24409$...
> Theo schreef:
>> Iemand die professor is, is dat van beroep. Als dezen man ook nog
>> penningmeester is van een stichting, dan zou ik dat een functie noemen.
>> Met jouw opvatting over het begrip functie ben ik het dus niet eens.
>> Het beroep van Willem Alexander is "prins" zijn, alle andere activiteiten
>> zijn functies.
>> T
>>
>> "M. Boers" <> schreef in bericht
>> news:...
>>> Een andere invalshoek is bij voorbeeld: Iemand is econoom van beroep en
>>> heeft als functie professor aan een universiteit.
>>> Iemand is programmeur van beroep en heeft als functie application
>>> specialist, etc etc.
>>> Een functie is dan een specifieke invulling van een algemeen beroep.
>>>
>>> Ook ik ben Aldfaer adept en moet regelmatig schipperen tussen functie en
>>> beroep. Misschien is het gewoon het beste om slechts n van beide
>>> veldtypen
>>> te gebruiken voor beroepsmatige zaken en de andere voor speciale zaken
>>> (zolas vrijwillige brandweer, etc). Ik ben er zelf ook nog niet uit wat
>>> de
>>> vr- en nadelen van beide aanpakken zijn.
>>>
>>> Michal Boers, Haarlem
>>> E-Mail: michael.boers @ hccnet.nl
>>> Research: Boers/Buhrs/Buers/Buhr, Distelbrink, Keulemans/Ceulemans,
>>> Reuvers,
>>> Liesoij/Liesoy/Lisois/Liegois, Franscella/Fransella/Francella
>>>
>>>
>>> -----Original Message-----
>>> From:
>>> [mailto:] On Behalf Of Richard Keijzer
>>> Sent: Tuesday, March 18, 2008 8:45 PM
>>> To:
>>> Subject: Re: [GEN-BENELUX] beroep <> funktie
>>>
>>> On 18 mrt, 18:38, "Annemiek Langelaar" <> wrote:
>>>> Medespeurders,
>>>>
>>>> Bij het opslaan van gegevens in mijn genealogieprogramma (meestal
>>>> Aldfaer)
>>>> blijf ik al jaren tegen hetzelfde aan lopen:
>>>> n.l.
>>>> 1. Wat is het verschil tussen 'beroep'en 'funktie' ;voorbeeld: waar
>>>> hoort
>>>> b.v. een 'aanspreker' onder?
>>>> 2. wat is het verschil tussen een 'predikaat ' en een 'titel'
>>>> En waar zet je b.v. 'diaken' onder? Of 'diacones' of 'cameraar'? Zo
>>>> zijn
>>> er
>>>> tientallen voorbeelden waar ik geen raad mee weet.
>>>>
>>>> Het is nu een warboel met inmiddels meer dan 29.000 mensen in mijn
>>> bestand.
>>>> En omdat het ook leuk is om een overzicht te krijgen wie er nu allemaal
>>> b.v.
>>>> 'diaken' is geweest, ben ik op zoek naar wat ordening!!
>>>>
>>>> Groet
>>>> Annemiek
>>> Dag Annemiek,
>>>
>>> Ik denk dat je moet kijken naar een tijdstip waarop iemand een
>>> handeling verricht. Bijvoorbeeld: als een schoenmaker lid is van de
>>> vrijwillige brandweer en tijdens een brand redt hij een klein meisje
>>> uit de vlammen, dan is zijn functie als brandweerman van belang.
>>> Maar je kan net zo goed een andere invalshoek kiezen. Kun je het niet
>>> allebei opnemen, onder het kopje beroep? Dan moet je alleen zoeken op
>>> "bevat" in plaats van "is gelijk aan".
>>> Oude situatie: beroep = schoenmaker
>>> Nieuwe situatie: beroep = schoenmaker/brandweerman
>>>
>>> Groeten van Richard
>>>
>>> -------------------------------
>>> To unsubscribe from the list, please send an email to
>>> with the word 'unsubscribe' without the
>>> quotes in the subject and the body of the message
>>>
>>>
>>
>>
> Ik sluit me wel bij Michael aan. Ik ben zelf bijv. verpleegkundige van
> beroep. Dat heb ik in verschillende functies uitgeoefend.
> Maar ik ben het met je eens dat het niet altijd eenduidig is.
>
> groetjes
> HenryThis thread: