GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1206063004


From:
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Soldaten uit Frankrijk
Date: Thu, 20 Mar 2008 18:30:04 -0700 (PDT)
References: <6558f7c4-342b-4279-877e-d0191cad5570@n77g2000hse.googlegroups.com>


Ik bedoelde eigenlijk www.milwiki.nl, daar staat o.m.

>> Vóór de Bataafse omwenteling bestond het leger in Nederland
>> hoofdzakelijk uit beroepsmilitairen, die door de Staten-Generaal >> of door de Staten van de verschillende gewesten soms per
>> regiment met hun aanvoerders werden ingehuurd en die veelal uit
>> het buitenland afkomstig waren.

>> Omstreeks 1750 begint een regelmatige serie stamboeken,
>> Gegevens over militairen vóór 1750 komen slecht zéér sporadisch
>> voor in enkele bewaard gebleven "garnizoensstaten" uit de 17e
>> eeuw. Hiervoor is echter een tijdrovend en kostbaar onderzoek
>> vereist, dat vaak negatief resultaat oplevert

Iemand die daar meer van weet? Op google staat maar een referentie
naar garnizoensstaten, en wel die op milwiki dus dat schiet ook niet
op.

-L.This thread: