GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1206095406


From: "Bep & Albert Veldhuis-Hoeve" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Hooft, Boelens
Date: Fri, 21 Mar 2008 11:30:06 +0100


Maria Isabella van der Hooft geb 1821 en overleden 1867 Amsterdam ?
tr voor 1862 Hermannus Bernardus Boelens

Gevraagd: huwelijk en voorgeslacht Maria Isabella

bij voorbaat hartelijk dank.

Albert ( Veldhuis )
- Voorz: Veluwse Geslachten ( V V G ) Box 519 NL-3770 AM Barneveld
- e-mail: <>
- URL: http://www.veluwsegeslachten.nl
- email: <>This thread: