GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1206162829


From:
Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Friesland 21-03-2008
Date: Sat, 22 Mar 2008 06:13:49 +0100 (CET)


De onderstaande advertenties zijn op 21-03-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Jakob Bekkema (partner: Doetje Veenstra, overl.: 30-09-2000).
geb.: Drachten, 17-04-1927. overl.: Drachten, 11-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Donie Coffie.
geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 19-03-2008).

Sylvia Linda de Vries.
geb.: nb. overl.: 17-03-2006. (DrCrt 19-03-2008).

Willem de Vries.
geb.: nb. overl.: Oudega (Sm), 14-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Tjalling de Wit.
geb.: nb. overl.: Holwert, 13-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Maaike Dijkstra.
geb.: nb. overl.: Gytsjerk, datum nb.. (Actief 19-03-2008).

Ida Dotinga (partner: Mame Jan Ozinga).
geb.: nb. overl.: Eastermar, 15-03-2008. (Actief 19-03-2008).

Tjitske Gros.
geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 19-03-2008).

Lieuwkje Helfferich (partner: Wartena).
geb.: nb. overl.: Garyp, 18-03-2008. (Actief 19-03-2008).

Janneke Muller (partner: Jacob Betten, overl.: 02-05-1999).
geb.: nb. (80 jaar). overl.: Drachten, 11-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Henk Nijboer.
geb.: nb. overl.: Drachten, 17-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Maaike Rinsema (partner: Wiebren Dorenbos).
geb.: nb. overl.: Fryske Peallen, datum nb.. (DrCrt 19-03-2008).

Tine Spoelstra (partner: Piebe Pieter Wester).
geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 19-03-2008).

Ineke van der Vegt.
geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 19-03-2008).

Renskje van der Wal (partner: Geertsma).
geb.: nb. overl.: 13-03-2008. (DrCrt 19-03-2008).

Julius R. van der Werf.
geb.: nb. overl.: 16-03-2008. (Actief 19-03-2008).

Joke Vlieger.
geb.: nb. overl.: Ryptsjerk, datum nb.. (Actief 19-03-2008).

Piebe Pieter Wester (partner: Tine Spoelstra).
geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 19-03-2008).


This thread: