GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1206195432


From: "Aug. de Man" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Hulp gevraagd bij lezen van stuk uit 1491.
Date: Sat, 22 Mar 2008 15:17:12 +0100
References: <mailman.882.1206125780.20268.gen-benelux@rootsweb.com><47e40862$0$76916$dbd49001@news.wanadoo.nl><47e410bb$0$742$3a628fcd@textreader.nntp.hccnet.nl><47e4408a$0$30962$dbd45001@news.wanadoo.nl><f83f47a0-49eb-4c86-9b51-6af898122dbc@e23g2000prf.googlegroups.com>


Loe Giesen:

> Het betreft kennelijk een zogenaamde vedebrief waarin Berent
> Wunderynck zich tot vijand verklaart van de stad Zutphen en een
> zekere Ybe waarvan de volledige naam voor mij niet duidelijk wordt
> uit dit stuk.

Een soort persoonlijke oorlogsverklaring dus.
Maar van "Ybe" geloof ik niets. Het moet toch een variant zijn van
"u", "uw" en "uwer" (stad).
In teksten uit Zutphen (http://tinyurl.com/2bq8n9) vind ik geregeld
"juw" en "jw", ik denk dat dit hier "yv" is maar kan dat nergens
anders vinden.

AugdM.

---
"Loe Giesen"
1 Wetet borgheremeister schepen und raet und ghanse ghemeijnt
der stat
2 Suetphen dat ych Berent Wunderynck Yb vyant wyl
wesen Ybaer? stat
3 und lude und alle der ghener de ych vs Yb veden mach und
wylt des
4 unse eer teghen Yb verwart hebben ych und al deghene de ych vs
5 Yben schaden brenghen kan ghescreven des saterdaghes vor beloken
6 Passchen undder seghel Hendenryck V/Balken des ych vs des tyt
ghebruke
7 bij ghebreck des mynsThis thread: