GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-10 > 1223055169


From: Jan Lafeber <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] ds Ledeboer vermoord bij Schuilingsoord (1780)
Date: Fri, 03 Oct 2008 19:32:49 +0200
References: <48e508bb$0$27217$ba620dc5@text.nova.planet.nl><48e611a5$0$27203$ba620dc5@text.nova.planet.nl><6kmkqmF8nittU1@mid.individual.net><48e6327b$0$27211$ba620dc5@text.nova.planet.nl><bb2f6$48e643aa$503934b4$13582@news.chello.nl>
In-Reply-To: <bb2f6$48e643aa$503934b4$13582@news.chello.nl>


Erica wrote:

> - Groningen den 16 September.
> De Proponent LEDEBOER, beroepen Predikant te Hornhuizen, alhier peremtoir
> geexamineert zynde, voor deszelfs bevestiging zijn Vader, wonende te Enchede
> in Overyssel; die zeer ziek was, willende bezoeken, reed Donderdag 's
> morgens ten 5 uuren te paard uit deeze stad, en ten 8 uuren te ZUIDLAREN,
> een Dorp 3 uuren van hier, gekomen zynde, ontmoette hy aldaar een Soldaat,
> die voorgaf een Jager te wezen, doch welke diende onder het Regiment van den
> Lieutenant Generaal van SOMMERLATTE, maar uit dit Garnisoen gedeserteerd
> was; deez Soldaat volgde hem, en een quartier uuts buiten ZUIDLAREN gekomen
> zynde, Schoot hy den Heer LEDEBOER, met zijn Snaphaan, van agteren in den
> nek, zoo dat hy dood van het paard en ter aarde viel, vervolgens hem zyn
> horologie en geld berood hebbende, zette hy zich op het paard en nam daar
> mede de vlugt, doch te ANLO gekomen zynde, maakte hy het aldaar aan en hek
> vast en ging te voet voort;
> dan dit fataal geval midlerwyl te Zuidlaren bekend geworden zynde, werd de
> moordenaar, door de Justitie, na gezet, des avonds ten 6 uuren gevat en het
> horologie en geld by hem gevonden, zullende waarschynlijk naar ASSEN, daar
> het rechthuis is, gebragt worden. Heden zal het Lyk van den Heer LEDEBOER
> geschouwen en vervolgens te ZUIDLAREN begraven worden.
> [Leeuwarder Courant van 27 september 1780]
>
>
> - Pagina 735:
> LEDEBOER (Johannes),
> zoon van Abraham LEDEBOER, brouwer en burgemeester te Schüttorf (Westph.) en
> van Henrica POTT, geb. 15 Jan 1754, studeerde met lof te Groningen in de
> theologie en was een half jaar lang een gevierd plaatsvervangend predikant
> te GRONINGEN; zij kunde, begaafdheid en geloofdkracht deed veel van hem
> verwachten.
> Hij werd beroepen tot predikant te Hornhuizen en Kloosterburen (Gr.),
> terwijl hij 12 Sept. ...
> [Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / Philip Christiaan Molhuysen,
> 1914 (google books)]
>
>
> - Elsabina (Elisabeth) Ledeboer, geb. te Schuttorf op 11 okt 1749, ovl. te
> 's Gravenhage op 22 feb 1823.
> Vader: Abraham Ledeboer, zn. van Abraham Ledeboer (predikant te Gildehaus.)
> en Geertruy ter Horst, geb. te Gildehaus (Bentheim Dld.) op 17 jan 1711,
> Burgemeester van Schuttorf, ovl. te Schuttorf op 22 dec 1780, tr. te
> Schuttorf op 28 jul 1737.
> Moeder: Henrica Pott, dr. van Hendrik Pott en Elisabena Leferingh, geb. te
> Schuttorf op 18 feb 1717, ovl. te Schuttorf op 30 jun 1779.
> otr. te Amsterdam op 20 apr 1781, kerk.huw. te Amsterdam op 8 mei 1781 met
> Mijndert Boerman, geb. te Nordhorn in 1748, Boekhouder, ovl. te Amsterdam op
> 5 feb 1803.
> [ http://genealogievanbaak.fol.nl ]
>
>
> Vgr.,
> Erica
> http://d-compu.dyndns.org/genbook

Fantastisch Erica, heel hartelijk bedankt.
Dat is inderdaad de informatie waarnaar ik op zoek was.

Jan Lafeber


This thread: