GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-10 > 1225034794


From: "Erica" <>
Subject: [GEN-BENELUX] ! Dordrecht - notaris D.Wisboom Verstegen(okt-nov-dec 1915)
Date: Sun, 26 Oct 2008 16:26:34 +0100


REPERTORIUM

van den Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht, houdende acht bladen, op
het eerste en laatste blad geteekend en op de overige bladen gewaarmerkt
door ons Kantonrechter te Dordrecht den 28 September 1915.


2456 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Arie Visser Korszoon te Scheveningen (s
Gravenhage);
2457 (1-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van
Anthonie Hendrikus POLS te Dordrecht, ten behoeve van de Dordrechtsche
Hyptheekbank te Dordrecht, groot f 15.000;
2458 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door de Dordrechstche Onderlinge
Credietvereeniging te Dordrecht;
2459 (1-10-1915) verklaring (in minute) door Abraham Hendrik Remeeus te
Zwijndrecht, Nicolaas van der Giessen te Dordrecht en Huibert van NAMEN
Huibertszoon te Zwijndrecht;
2460 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Albert VERMEIJ te Dordrecht;
2461 (2-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van
Jan van der POL te Barendrecht ten behoeve van Abraham Kooijmans te
Zwijndrecht groot f 6000;
2462 (2-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van
Jan van der POL te Barendrecht ten behoeve van Dirk Lagendijk te Heerjansdam
groot f 7000;
2463 (6-10-1915) koopakte (in minute) Antoon van de Mosselaar te Moergestel
verkooper en Josep Booij te Puttershoek en Pieter Booij te Rotterdam
koopers, van de kadastrale perceelen der gemeente Moergestel Sectie B nummer
1624 en sectie C nr 21-22-23-658-808-952-954 en van het kadastrale perceel
der gemeente Oisterwijk sectie D143 voor f 3000;
2464 (7-10-1915) scheiding (in minute) der goederen behoorende tot de
nalatenschap van Rijk van Andel en waarvan Maria Theresia van Otterloo
weduwe Rijk van Andel het vruchtgebruik genoot door: Johannes Karel Ouborg
gehuwd met Cornelia van Andel, Joost van Andel, Rijk van Andel, Geertje
Jacoba Verburg weduwe Gijsbert Pieter van Andel, Geerdina van Andel weduwe
Hermanus den Hartog, Pieter Hendrik VOGEL gehuwd met Gerdina den Hartog,
Wilhelmina den Hartog,allen te DORDRECHT, en Antonie Johannes Angelino
gehuwd met Johanna van ANDEL te Amsterdam;
2465 (8-10-1915) koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) Johannes
Andreas KOOL te Dordrecht verkooper en Marinus Ridders te Dordrecht kooper,
van het kadastraal perceel der gemeente Dordrecht Sectie C3719 voor f 4050
met voorbehoud hypotheek voor f 500;
2466 (13-10-1915) inbewaargeving (in minute) eener onderhandsche akte van
volmacht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2467 (13-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2468 (13-10-1915) testament (in minute) Willemina de Vries te Dordrecht;
2469 (14-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Joost van Andel te Dordrecht in hoedanigheid;
2470 (15-10-1915) Boedelbeschrijving (in minute) van Aalbert de WAAL en
zijne echtgenoote Sara Christina Bolte als mede van de nalatenschap van
eerstgenoemde;
2471 (18-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste
van Andries Bergijk te Zwijndrecht ten behoeve van de Nederl. Hyptoheek bank
te Veendam groot f 8300;
2472 (18-10-1915) testament (in minute) Hendrika MEIBOOM weduwe Hendrik
Cornelis Stijnes te Dordrecht;
2473 (20-10-1915) testament (in minute) Jasper Boogert tijdelijk
verblijvende en wonende te Dordrecht;
2474 (20-10-1915) testament (in minute) Dirkje Poots echtgenoote van Jasper
Boogert tijdelijk verblijvende en wonende te Dordrecht;
2475 (20-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste
van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht ten behoeve van Magdalena Wilhelmina
van de WEG te Dordrecht groot f 2000;
2476 (20-10-1915) Hypotheekstelling (in minute) door en ten laste van
Philippus Johannes UITTENBOGAARD te Dordrecht ten behoeve van de
Cooperatieve Spaar-
---------------------
en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 750;
2477 (22-10-1915) Extract Collationner (in originali) van een door Maria
Johanna Middelhoven weduwe Johannes Adrianus van de Weg te Dordrecht
vertoond stuk;
2478 (23-10-1915) koopakte (in minute) Gerrit RADEMAKER te Dordrecht
verkooper en de Naamlooze Vennootschap Delicatessenfabriek voorheen maison
van Asperen te Dordrecht koopster van het kad perceel Dordrecht H342 voor f
700;
2479 (28-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Hendrik Adolph Dicke en Carel Matthijs Dicke,
beiden te Dordrecht;
2480 (26-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste
van Johannes Cornelis Schotel te Voorvurg ten behoeve van jetje zich ook
noemende en schrijvende Henriette Hagens te Dordrecht groot f 2700;
2481 (26-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door de Dordr. onderlinge Credietvereeniging te
Dordrecht;
2482 (26-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Anthonie EK Anth.Joh.zoon te Dordrecht;
2483 (26-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste
van Arie van Eck te Dordrecht ten behoeve van Jacobus Mouthaan te Dordrecht,
groot f 1400;
2484 (27-10-1915) Overeenkomst (in minute) tusschen hubertus pieter kramer
en Bernardus Kramer, beiden te Dordrecht;
2485 (28-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2486 (1-11-1915) Koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) HIDDE
NIJLAND te s Gravenhage verkooper en de Vereeniging voor Diaconessenarbeid
in Dordrecht en omstreken gevestifd te Dordrecht koopster, van het kad.
perceel Dordrecht E623 voor f 20.000 met voorbehoud van hypotheek tot een
bedrag van f 19.000;
2487 (3-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2488 (3-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meester Johannis JONKER Pieter Hendrikszoon
te Dordrecht;
2489 (3-11-1915) koopakte (in originali) Arie BRAND Hendrikszoon te
Dordrecht verkooper, en Jacobus van Namen te Zwijndrecht, kooper van het
kadastraal perceel der gem. Zwijndrecht A2709 voor f 3500;
2490 (5-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2491 (10-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste
van Antonie Johannes ANGELINO te Amsterdam ten behoeve van de minderjarigen
Gerritje-Rijk-Dina Johanna-Jan-Gijsberta Pieternella van ANDEL en Haagje van
Andel allen te Dordrecht groot f 1128;
2492 (10-11-1915) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht
door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2493 (11-11-1915) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Ridderkerk
door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2494 (16-11-1915) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van
Johannes Bodes te Dordrecht tbv de Coop Spaar en Voorschotbank Boaz voor
Dordrecht en omstr. te Dordrecht, groot f 1500;
2495 (16-11-1915) veiling (in minute) van onroerende goederen te Zwijndrecht
door Hendrik van Noort te Dordrecht;
2496 (17-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Sara Christina BOLTE
weduwe Aalbert de Waal te Dordrecht, Teunis Grootenboer gehuwd met Maartje
de Waal te Dordrecht, Ludwich Alexander Erstfeld gehuwd met Neeltje de Waal
te Venlo, Jan Lodewijk Wnsch gehuwd met Anna de Waal, Pieternella de WAAL,
Dijna Magdalena de Waal, Frederik de Waal en Anthonij Adrianus de Waal,
allen te Dordrecht verkoopers van de kad. perc. Dordrecht *** D1295 aan
Johannes Gerardus Seijlders f 1510 *** H2016 aan Joost van Andel te
Dordrecht f 970 *** D77 aan Hendrik Johannes Petrus Joseph Kramer te
Dordrecht voor f 620 *** D2876 aan Cornelis van Twist te Dordrecht voor f
800,-;
2497 (18-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
-----
2498 (18-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Neeltje Dijksman weduwe
Teunis van KOOTEN te Ridderkerk, Leendert van kooten te Rotterdam, Cornelis
van kooten te Ridderkerk, Aart van der Staaij gehuwd met Lena van Kooten te
Rotterdam, Dirk van Vliet gehuwd met Johanna van Kooten te
Hendrik-Ido-Ambacht, Willem van Kooten te Ridderkerk, Pieter van Kooten te
Ridderkerk, Teunis van kooten te Ridderkerk, Gijsbert van Kooten te HI
Ambacht, Jan van Kooten te Hi Ambacht, Jan Penning te Ridderkerk en de
minderjarigen Neeltje van kooten, Lijntje-Teunis en Aart Penning, allen te
Ridderkerk verkoopers van de kad perc gem. Ridderkerk C2828+2849 en C3291
aan Arie KOK te HI Ambacht voor f 1810, en C2820 aan Jan de Kool
Lamberrtuszoon te Ridderkerk voor f 600;
2499 (23-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Hendrik van NOORT te
Dordecht verkooper van de kad perc der gem. Zwijndrecht B2249,331,332,334 en
396 en wel nr 2249 aan AART LOS Teuniszoon te Zwijndrecht voor f 4710, en de
nrs 331,332,334 en 396 aan Anthonie Euser te Zwijndrecht voor f 4310;
2500 (25-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Aart BOUMAN Willemszoon te Alblasserdam ten behoeve van Hermann Henrich
Johannes BERLAGE te s gravenhage groot f 625;
2501 (25-11-1915) volmacht (in originali) door Jacques Boon te Tjepoe (Java)
Nederlandsch Indie tijdelijk verblijvende in Nederland;
2502 (25-11-1915) Testament (in minute) Jacques Boon te Tjepoe (Java)
Nederlandsch Indie tijdelijk verblijvende in Nederland;
2503 (25-11-1915) Testament (in minute) Hermina Johanna Munninkhuizen te
Tjepoe (Java) echtgenoote van Jacques Boon;
---> (Jacques Boon, geb. Padang 15-4-1877, boormeester BPM, overl. 8-4-1965
te Wassenaar, geh. 31-12-1901 te Malang met Hermina Johanna Munninkhuizen,
geb. 15-3-1885 te Malang, overl. s-Gravenhage 16-12-1962
[www.clemensjacobusboon.com])
2504 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Aart den HOED Aartszoon te Ridderkerk ten behoeve van Adrainus Reinen van
NES Corneliszoon te Rijsoord groot f 8000;
2505 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Hermanus van Dijk te Dordrecht tbv Arie VISSER Korszoon te Scheveningen (s
Gravenhage) groot f 1000;
2506 (26-11-1915) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg
verkooper van het kad perceel Dordrecht D4085 en Johanna van Roosendaal en
Alida Wilhelmina Philippina de Jonge, beiden te Dordrecht koopsters voor f
7000;
2507 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door de Dordr Onderl Credietver;
2508 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Anthonie EK AJzn;
2509 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Meeuw Meeuse;
2510 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Maarten Johannes VERHEIJ te Hoogvliet tbv Jacob Arie SMAAL te Dubbeldam
groot f 1200;
2511 (26-11-1915) Testament (in minute) Willemina de Vries te Dordrecht;
2512 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Johannes Dooren te Dordrecht tbv Wilhelm M. Jacob Hoebee te Dordrcht groot f
3000;
2513 (1-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Pieter Weijers te Rotterdam tbv Jacques Boon te Tjepoe (Java) groot f 1000;
2514 (1-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door de Dordr Onderl Credietver;
2515 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Adolph Hendrik Dicke en mr Willem Dicke,
beiden te Dordrecht;
2516 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Dirk Morks Jacobszoon te Dordrecht;
2517 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Joannes Antonius Henriucus SMEENK te
Dordrecht in hoedanigheid;
2518 (7-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Jan
de Kool Lambertuszoon te Ridderkerk tbv Sara Jacomijna Bevelander te
Middelburg groot f 400;
2519 (13-12-1915) Koopakte (in minute) Willem Hendrik Plokhooij te Dordrecht
verkooper en Adrianus van Biert te Stad aan 't Haringvliet kooper van het
kad perc gemeente Stad aan 't Haringvliet 1126/1127 voor f 1300;
2520 (13-12-1915) Testament (in minute) Pieternella van ES weduwe Cornelis
Slikkerveer te Dordrecht;
------------
2521 (16-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Johannes Gerardus Seijlders te Dordrecht tbv maria Josepha Fussangel te
Dordrecht, groot f 1100;
2522 (16-12-1915) Boedelbeschrijving en scheiding (in minute) van den
gemeenschappelijken bodel bestaan hebbende tusschen wijlen Bartholomeus
Termond en Willemina Bozua, alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde
door laatstgenoemde Bartholomeus Termond en Johanna Termond, allen te
Dordrecht;
2523 (16-12-1915) Boedelbeschrijving en scheiding (in minute) van den
gemeenschappelijken bodel bestaan hebbende tusschen wijlen Jan van Noort en
Neeltje Verrijp alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde door
laatstgenoemde te Dordrecht en Jan Baan te Zwijndrecht in hoedanigheid;
2524 (16-12-1915) Scheiding (in minute) Jacob van Benthem gehuwd met Gezina
Wilhelmina van de WEG te Penghupan bij Soekaboemi (Nederl Indie) en Henricus
Urtinus(?) van de Weg te Dordrecht;
2525 (20-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Hermann Heinrich Johannes Berlage te s
Gravenhage;
2526 (20-12-1915) Scheiding (in minute) der nalatenschap van Alberdina
Brandt en van Anthonia BRANDT door hendrikus Wilhelmus Wijnhoven, Anthonie
Adrianus Brandt, Bernardus Hessler, Gerrit Erkens, Johannes de Visser,
Jannetje de Visser, Geertje Rutten weduwe Antonie de Visser, Cornelis VALK
in hoedanigheid, Catharina Maria Francina de Visser, Willem de VISSER,
Pieternella Josina BRANDT allen te Dordrecht en Johannes Carel Floris Brandt
te Rotterdam;
2527 (20-12-1915) Koopakte (in minute) Aart Lugthart te Dordrecht verkooper,
en Arie van de Nadort te Dordrecht kooper, van het kad perceel der gem.
Dordrecht sectie L 1585 voor f 1700;
2528 (21-12-1915) koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) Teunis
Bakker te Hendrik Ido Ambacht verkooper en Jan PENNING te Ridderkerk kooper
van de kad percelen der gem. Ridderkerk Sectie C 2914, 2915 en 3458 voor f
1850;
2529 (21-12-1915) Testament (in minute) Teunis van Herwijnen te Dordrecht;
2530 (21-12-1915) Testament (in minute) Antje Smeenk echtgenoote van Teunis
van Herwijnen te Dordrecht;
2531 (23-12-1915) Openbare verkooping (in minute) van roerende goederen ten
verzoeke van en teobehoorende aan Arie van PELT, te Dubbeldam tot eenbedrag
van f 2832,95;
2532 (27-12-1915) Testament (in minute) Jetje zich ook noemnde en
schrijvende Henriette HAGENS te Dordrecht;
2533 (28-12-1915) Inventaris (in minute) van goederen en zaken van Willemina
de Vries te Dordrecht door Johannes Anthonij den Bandt en Simon Jacob
Wentink beiden te Dordrecht;
2534 (28-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Barend Hello te Dordrecht;
2535 (28-12-1915) Testament (in minute) Cornelis Bouthoorn te Dordrecht;
2536 (28-12-1915) Testament (in minute) Lolkjen Kramer echtgenoote Cornelis
Bouthoorn te Dordrecht;
2537 (29-12-1915) Koopakte (in minute) Willem Peters te Dordrecht verkooper
en Hermanus van Loon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht koopers van het
kadastraal perceel der gemeente DORDRECHT Sectie N nr 973 voor f 423,50;
2538 (30-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Anthonij Ek Anthonie Johanneszoon te
Dordrecht;
2539 (31-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van
Johannes Cornelis Schotel te Voorburg tbv de Dordrechtsche Hypotheekbank te
Dordrecht groot f 4500;
2540 (31-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener
hypothecaire inschrijving door Dordr. Onderlinge Credietver te Dordrecht;

Bron:
Erfgoedcentrum DiEP
archief 20
inventarisnr 2439 (repertorium notaris D. Wisboom Verstegen)

* * *
EricaThis thread: