GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2009-02 > 1233946562


From: Hetty Kroes <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] vraag
Date: Fri, 6 Feb 2009 19:56:02 +0100
References: <mailman.77.1233870280.12945.gen-benelux@rootsweb.com><498b70ba$0$24411$5fc3050@news.tiscali.nl><mailman.80.1233879298.12945.gen-benelux@rootsweb.com><1516d$498b83a5$5ed11eac$1464@cache2.tilbu1.nb.home.nl><mailman.88.1233911930.12945.gen-benelux@rootsweb.com><41965a42-fdf2-4883-a20f-cb46c59f37e5@f40g2000pri.googlegroups.com>
In-Reply-To: <41965a42-fdf2-4883-a20f-cb46c59f37e5@f40g2000pri.googlegroups.com>


Op 6-feb-2009, om 19:00 heeft Leo Bijl het volgende geschreven:

> On 6 feb, 10:18, Hetty Kroes <> wrote:
>> Op 6-feb-2009, om 1:26 heeft Richard van Schaik het volgende
>> geschreven:
>>
>>> Hetty Kroes wrote:
>>
>>>>> Ik wist echt niet waar te beginnen. Dit even ter info van jou
>>>>> zelf. Je
>>>>> weet maar nooit. Het boekje 'de 1000 van Amahei', is eerder
>>>>> uitgegeven in 1946, de versie van 1965/66 was een
>>>>> gemoderniseerde en
>>>>> aangevulde uitgave. De eerste versie, vond ik bij de bescheiden
>>>>> van
>>>>> mijn schoonvader.
>>
>>> De KB probeert van elke publicatie binnen Nederland een exemplaar te
>>> verkrijgen. Bij hen beginnen is dus meestal de beste optie.
>>
>>> Groeten,
>>> Richard
>>
>> Ik ga ook bij het KB beginnen, misschien dat zij mij wat wijzer
>> kunnen maken, en Henry bedankt voor het vermelden van de codes van
>> deze boeken bij het KB. gr Hetty
>>
>>
>>
>>> --
>>> Richard van Schaik
>>>
>>> http://www.fmavanschaik.nl/
>>> Mail address changed repair to this on my site is being worked on
>>
>>> -------------------------------
>>> To unsubscribe from the list, please send an email to GEN-BENELUX-
>>> with the word 'unsubscribe' without the quotes
>>> in the subject and the body of the message
>>> --
>>> Deze email is gecontroleerd door CAIWAY Internet Virusvrij.
>>> Voor meer informatie, ziehttp://www.caiway.nl/
>
> Dit zegt de wet ervan:
> Artikel 37
>
> 1.
> Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van
> de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker.
>
> 2.
> De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk,
> aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende,
> wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het
> sterfjaar van de langstlevende hunner.
>
> Maar je gaat het boekje toch niet onder eigen naam heruitgeven, neem
> ik aan. Citeren mag toch altijd, als je vermeldt waar het staat.
>
> gr. Leo

Bedankt Leo,
ik ga het boekje zeker niet heruitgeven. Maar hoe ver gaat de wet in
wat nog citeren heet. Ik ben een volkomen leek in deze, dus ik vraag
maar. Want ik word echt geen wijs uit al die wetsartikelen of
paragrafen over auteursrechten.

gr. Hetty
>
> -------------------------------
> To unsubscribe from the list, please send an email to GEN-BENELUX-
> with the word 'unsubscribe' without the quotes
> in the subject and the body of the message
> --
> Deze email is gecontroleerd door CAIWAY Internet Virusvrij.
> Voor meer informatie, zie http://www.caiway.nl/


This thread: