GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2009-02 > 1233954071


From: Jan Lafeber <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] vraag
Date: Fri, 06 Feb 2009 22:01:11 +0100
References: <mailman.77.1233870280.12945.gen-benelux@rootsweb.com> <498b70ba$0$24411$5fc3050@news.tiscali.nl> <mailman.80.1233879298.12945.gen-benelux@rootsweb.com> <1516d$498b83a5$5ed11eac$1464@cache2.tilbu1.nb.home.nl> <mailman.88.1233911930.12945.gen-benelux@rootsweb.com> <41965a42-fdf2-4883-a20f-cb46c59f37e5@f40g2000pri.googlegroups.com> <498c8897$0$12646$ba620dc5@nova.planet.nl><mailman.97.1233949632.12945.gen-benelux@rootsweb.com>
In-Reply-To: <mailman.97.1233949632.12945.gen-benelux@rootsweb.com>


Hetty Kroes wrote:

> Op 6-feb-2009, om 19:59 heeft Jan Lafeber het volgende geschreven:
>
>> Leo Bijl wrote:
>>
>>>
>>> Dit zegt de wet ervan:
>>> Artikel 37
>>>
>>> 1.
>>> Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van
>>> de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker.
>>>
>>> 2.
>>> De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk,
>>> aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende,
>>> wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het
>>> sterfjaar van de langstlevende hunner.
>>>
>>> Maar je gaat het boekje toch niet onder eigen naam heruitgeven, neem
>>> ik aan. Citeren mag toch altijd, als je vermeldt waar het staat.
>>>
>>> gr. Leo
>>
>>
>> Citeren mag volgens de Nederlandse wetgeving maar zeer beperkt, dit ter
>> bescherming van het auteursrecht van de rechthebbende(n).
>> Voor een nadere toelichting, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/
>> Citaatrecht
>>
>> Jan Lafeber

>
> Bedankt Leo,
>
> Die 70 jaar heb ik dus niets aan, het zal wel citeren worden, maar zoek
> nog even verder. gr. Hetty

Ik zag de de link, die ik gaf niet goed werkte, daarom hier nogmaals
naar het artikel over het citaatrecht:
http://tinyurl.com/dx5gqo

Jan Lafeber


This thread: