GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2009-05 > 1243368098


From: Richard Keijzer <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Probleem rond Leiden, Oudshoorn,Gouda en Alphen (rond 1820)
Date: Tue, 26 May 2009 13:01:38 -0700 (PDT)
References: <d6ff$4a1c33db$5ed119e0$16602@cache4.tilbu1.nb.home.nl> <4a1c4173$0$732$8061b7c5@textnews.xtramediaservices.nl>


On 26 mei, 21:22, "Huib J. Plankeel" <> wrote:
> Wel, wel,
> Hoop onduidelijkheid dus.
> Als ik dit zo zie moet ik denken aan de schuitvoerder (of diens hulp)
> van een trekschuit (Leiden - Gouda ??), of een andere vrachtdienst.
> Mogelijk woonden deze mensen op hun schuit, en hadden dus een soort
> zwervend bestaan.
> Ik kan me voorstellen, dat de bevolkingsadministratie dan wat moeizaam
> ging, omdat de betrokken personen niet precies bekend waren in de
> betrokken plaatsen. Het ontbreken van een marge-aantekening is dan wel
> te begrijpen.
> Overigens, heb je gecontroleerd of de acte van 12 juni ook chronologisch
> in de rij acten past?
> Het verschil tussen 11 en 12 zou wel samen kunnen hangen met het
> tijdstip van de geboorte.
> Ik meen, dat ik wel eens gezien heb in andere acten in Breskens, dat
> aanvankelijk de nacht bij de voorgaande dag gerekend werd (dus de nacht
> van zondag op maandag, tussen bv 12 en 6 uur, was zondag), terwijl later
> de dag om 0 uur begon, dus tussen 12 en 6 was dan maandag.
>
> Groet,
> Huib
>
>
>
>
>
> Richard van Schaik wrote:
> > Hoi,
>
> > Met veel hulp (en dank daarvoor aan betreffenden) is tot een constructie
> > gekomen waar we allen enige malen bij moeten slikken. Nu is de vraag
> > welk type vergissingen in die tijd mogelijk waren.
>
> > 1 - Er is een vermelding van de geboorte van Gerrit van Schaik op
> > 12-06-1819 te Leiden met aangever Gerrit van Schaik en zijn huisvrouw
> > Elisabeth de Keizer. (orgineel aanwezig en getranscribeerd, er is geen
> > margeaantekening aanwezig bij deze akte).
>
> > 2 - Er is een huwelijk tussen Gerardus van Schaik x Lijdia de Keizer
> > (zij weduwe van Izaac Slaaf) op 23-01-1820 te Oudshoorn. Daarin wordt
> > erkend een kind Gerrit van Schaik geboren te Leiden op 11-07-1819. Op
> > deze datum en omstreken kan echter geen geboorte van Gerrit (de Keizer)
> > gevonden worden te Leiden, Oudshoorn, Hazerswoude en Benthuizen met een
> > erkenning gegeven in de marge. (orgineel aanwezig, gelezen maar nog niet
> > getranscribeerd).
>
> > 3 - Opvolgende kinderen worden geboren uit Gerrit van Schaik en
> > Elisabeth de Keizer (soms Keijzer) die duidelijk verwijzen naar de
> > genoemde ouders in voornoemde huwelijksakte (Pieter, haar vader?;
> > Johanna, zijn moeder?; Antonie, zijn vader?).
>
> > 4 - Genoemd beroep van Gerardus stemt overeen met het beroep dat Gerrit
> > verder ook uitoefend, welk hij mogelijk heeft overgenomen van zijn vader
> > Anthonij (indien ik de vader van Gerardus even gelijkstel aan die van
> > Gerrit). Beroep is Scheepsjager (in een aantal spellingen, maar iemand
> > die schepen voorttrekt in te nauwe vaargeulen om op zeil te kunnen laveren).
>
> > 5 - De vermeldingen betreffende Isaac Slaaf en zijn vrouw zijn ook
> > (deels) gevonden en daarin word zij steeds als Elisabeth aangeduid (de
> > achternaam varieert hier van Kijser tot aan Kuijpers (geen orginelen).
> > B.v. bij de geboorte van hun dochter Maria in 1813. Ook krijgt Maria
> > Slaaf na huwelijk o.a. een kind Elisabeth van 't Wout, naar vermoeden
> > vernoemd naar haar moeder.
>
> > Er is nog wel iets meer te vermelden (beiden geboren Gouda, huwelijk
> > Oudshoorn, Erkend kind Leiden, Overlijden Alphen (ZH) als ik alles maar
> > even op de grote hoop gooi, staat zeker nog niet zo genoteerd in mijn
> > bestand)), maar het stevig slikken gaat over de punten 1 en 2 (de rest
> > is meer ter orientatie). Is iemand dit ooit al tegen gekomen als (mijn
> > huiverige interpretatie) een geboorteakte waarin de erkenning bij
> > huwelijk niet werd genoteerd en op een volledig andere datum (nou ja,
> > één maand verschil, maar daar ik dit probleem nog niet eerder ben tegen
> > gekomen is dat een kompleet andere datum) dan gemeld in de
> > huwelijksakte? Ook is bij mij Lijdia niet bekend als een synoniem van
> > Elisabeth (staat echter echt in betreffende huwelijksakte).
>
> > Groeten,
> > Richard
>
> --
> ****
> Nota: Verwijder bij reactie per email het cijfer twee na grijsbaard !
> Nota: When answering by mail remove the number two after grijsbaard !
> ****
> Huib J. Plankeel
> Opaalstraat 151
> NL-2332 TA LEIDEN- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
>
> - Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -

Dag

Volgens familysearch.org komt Isaak Slaaf uit Alphen aan den Rijn. En
dat Keijzer of een vreselijk aantal manieren wordt gespeld is mij heel
erg bekend (kreun).

HGroeten van Richard KeijzerThis thread: