GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2009-09 > 1253187436


From: "Tonny de Groot" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] randolfi
Date: Thu, 17 Sep 2009 13:37:16 +0200
References: <149eb$4aaaaf28$535765b6$15592@cache110.multikabel.net><e101c096-09b8-4be1-9285-4466258d7b76@v36g2000yqv.googlegroups.com><e15feeb1-6454-4046-89bc-f12dab97168e@o10g2000yqa.googlegroups.com><4ab13d01$0$83243$e4fe514c@news.xs4all.nl>


Hartelijk dank., P
Ik zal dus verder in Amsterdam moeten zoeken.
Misschien is er nu een onderzoeker in Amsterdam, die het huwelijk van beiden
daar weet te vinden.
Groeten,
Tonny de Groot

"P" <> schreef in bericht
news:4ab13d01$0$83243$...
>
> "Sorsaka" <> schreef in bericht
> news:...
>> On 11 sep, 16:38, Sorsaka <> wrote:
>>> On 11 sep, 16:12, "Tonny de Groot" <> wrote:
>>>
>>> > Wie weet iets van Giovanni Randolfi, gehuwd met Mathilde Francisca
>>> > Heintzberger.
>>> > Ik heb van dit echtpaar negen kinderen gevonden, in de periode 1885
>>> > tot 1902
>>> > in Rotterdam, het oudste kind Ludovicus zou in Amsterdam geboren zijn.
>>> > Maar van hen zelf of hun voorouders weet ik niets.
>>> > Wie helpt mij verder?
>>> > Vriendelijke groet,
>>> > Tonny de Groot
>>>
>>> -----
>>>
>>> Volgens http://home.hccnet.nl/r.bobbe/cohen/cohen3.htm zou er in 1885
>>> ook een zoon in Nijmegen zijn geboren: Francisco Randolfi. Wellicht is
>>> daar meer te vinden.
>>>
>>> Robert Buzink
>>
>> -----
>> Het jaartal moet natuurlijk 1888 zijn (werd door mij verkeerd als 1885
>> getypt).
>> In hetzelfde jaar 1888 overlijdt er in Arnhem een 10 maanden oude
>> dochter Theresia Francisca, die ook in Arnhem geboren was (Genlias).
>> De vader is in 1888 orgeldraaier van beroep.
>>
>> Robert Buzink
>
> Dag,
> ik ben vandaag naar het Regionaal Archief Nijmegen gegaan om even te
> kijken naar Randolfi in 1888.
>
> Ik vond de geboorteaangifte akte 642.
>
> Op 7 augustus 1888 is door Herman Wilhelmus Meijer, 38 jaar, beroep
> broodbakker, aangifte gedaan van de geboorte van een mannelijke boreling.
> De geboorte was op 5 augustus 1888 om 4 uur 's morgens, ten huize van de
> declarant (dus van Bakker Meijer).
> De vader is Giovanni Randolfi, orgeldraaier en de moeder is Mathilde
> Francisca Heintzberger, zonder beroep, echtelieden, wonend te Amsterdam.
> De voornaam van het jongetje is Francisco.
>
> Als getuigen treden op een ambtenaar van de secretarie en een assistent
> wijkmeester.
>
> Ik heb in het dienstboderegister van Nijmegen 1888 gekeken, maar daarin
> staat geen Randolfi.
>
> Als je een foto van de akte wil hebben, lees ik dat wel en dan stuur ik
> die naar jouw email adres.
>
> Groet uit Nijmegen,
> P
>
> PS
> Om 4 uur 's morgens in een bakkerij, daar zal het wel al lekker warm
> geweest zijn.
> PHThis thread: