GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-04 > 1270209721


From: Richard Keijzer <>
Subject: [GEN-BENELUX] Fotograferen van graven en privacy
Date: Fri, 2 Apr 2010 05:09:14 -0700 (PDT)


Dag allen,

In het verleden hebben we hier al kunnen lezen dat er rumoer ontstond
op een begraafplaats, wanneer iemand foto's van graven maakte. Dat zou
indruisen tegen "de privacy", aldus sommige beheerders van
dodenakkers. Verdere discussie was niet mogelijk en de fotograaf
diende met gezwinde spoed zijn biezen (en camera) te pakken en weg te
wezen.

Op de geheel vernieuwde website www.graftombe.nl staat het volgende te
lezen:

"Inmiddels is er een uitsluitsel van het CBP (college bescherming
persoonsgegevens) en een uitspraak van mr W.G.H.M. van der Putten
verbonden als jurist aan o.a. uitvaart.nl.

Het fotograferen van grafmonumenten op openbare begraafplaatsen en het
beschrijven en publiceren van dit materiaal is in alle gevallen
toegestaan zonder toestemming. Er kan juridisch geen bezwaar gemaakt
worden tegen publicatie behalve als de publicatie een commercieel doel
heeft." [einde citaat]

Gelukkig dat er nu duidelijkheid is.

Groeten van Richard


This thread: