GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-04 > 1270398474


From: <>
Subject: [GEN-BENELUX] Vraag om hulp bij vertaling vanuit het Latijn
Date: Sun, 4 Apr 2010 18:37:20 +0200


Een huwelijksacte uit Xanten in Duitsland geeft mij wat
interpretatieproblemen. Wie wil mij verder helpen?

Het origineel heb ik geüpload naar: http://www.mijnalbum.nl/Album=QFCDFICO

Naar beste eer en geweten heb ik onderstaande transcriptie gemaakt, over een
aantaal 'u' en 'ii' tekens twijfel ik nog, dus ook transcriptieadvies
ontvang ik graag, maar het gaat me in de eerste plaats om wat er nu precies
vermeld wordt over de huwelijksgetuigen en de exacte details die er in de
voetnoot vermeld worden over de ouders van de gehuwden.

"Die decima-quinta Februarii, feria secunda post Dominicam Quinquagesima a
me Joanne Theodoro Theissen Pastore in facie Ecclesia praesentibus testibus
Henrico Cleven cum Hermanno Sack; itemque Joanna Cleven cum Helena Sack et
populo frequenti matrimonio conjuncti sunt: Joannes Baptista Christianus
Gustavus Hildebrandt, natus Embrua, art ratione domicilii dudum Riejas
filius legitimus Joannis Henrici Friderici Hildebrandt hujatis hicque
defuncti et Theodora Maria Ketelar de s'Herenberga ipsius conjungis
superstilis /:vidua:/ et Sybilla Gertrudis Cleven de Lüttingen, legitima
Joannis Cleven et Joanna van Gelder, Bernardi defuncta in Lüttingen, tam
hic, quam in Lüttingen proclamati indique sub decima-tertia Februarii
dimissi.
Not. Sponsus, cujus pater hic 15 Maji 1837 obit, natus est Embrua 21
Decembrii 1817;- Sponsa, cujus mater suprefata 30 Januarii 1853 obiit, nata
in Lüttingen 6 Januarii 1834."

Ik begrijp dat Joannes Baptista Christianus Gustavus Hildebrandt, geb.
Emmerich 21-12-1817, zoon van Joannes Henricus Fredericus Hildebrandt, ovl.
Xanten,15-05-1837 en Theodora Maria Ketelar uit 's-Heerenberg trouwt met
Sybilla Gertrudis Cleven, geb. Lüttingen (is dit inderdaad Lüttingen,
Baden-Württemberg op de grens met Zwitserland?) 06-01-1834 en dochter van
Joannes Cleven en Joanna van Gelder. Het huwelijk vindt plaats in de Sint
Victor parochiekerk in Xanten bij Wesel in NRW Duitsland op 15-02-1849.

De zinsnede "Bernardi defuncta in Lüttingen" brengt mij in verwarring omdat
ik de naam Bernard verder niet tegenkom.

Michaël Boers, Haarlem
E-Mail: michael.boers @ hccnet.nl
Research: Boers/Buhrs/Buers/Buhr, Distelbrink, Keulemans/Ceulemans, Reuvers,
Liesoij/Liesoy/Lisois/Liegois, Franscella/Fransella/Francella
This thread: