GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-04 > 1272636394


From: <>
Subject: [GEN-BENELUX] Kerkarchieven Friesland van Papier naar Digitaal30-04-2010
Date: Fri, 30 Apr 2010 16:06:34 +0200


Vandaag geplaatst de laatste 1870 fotos van Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980

Zoals o.a. Diaconierekeningen, Notulenboeken, Jaarverslagen,

Reglementen, Notulenboeken, Eigendommen, Verhuringen, Tekeningen van Kerken, Kerkvoogdijrekeningen enz.

Ook Dopen, Trouwen, Lidmaten, Begraven en Grafregisters.

In bewerking zijn de;

Doopsgezinde Lidmaten van Hijum later Hallum en
Hervormde gemeente Marrum en Westernijkerk

Zie; http://altijdstrijdvaardig.nl

Achlum-Hitzum-1656-1934
Birdaard-1645-1796
Blija-Hogebeintum-1611-1980
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook
Zwaagwesteinde
Donkerbroek en Haule-1701-1934
Ferwerd-1654-1934
Hallum-1532-1934
Heeg-1610-1655
Herbaijum-1730-1903
Joure overledenen 1802-1856
Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
Olde-Nijeberkoop-1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966
Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast-1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
Zwaagwesteinde (zie bij Dantumawoude)

Totaal aantal foto's kerkelijke gemeenten: ca. 60.975

Index Provinciaal Bestuurlijk Archief 1813-1924 (de Staten van Friesland) met 165.157 namen
(stand 27 april 2010)

Met vriendelijke groeten
Anton Musquetier
http://altijdstrijdvaardig.nl
Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief van FrieslandThis thread: