GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282025615


From: Kees Klootwijk <>
Subject: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: Mon, 16 Aug 2010 23:13:35 -0700 (PDT)


Beste Allen,

Ik wil graag de behoefte peilen v.w.b. het volgende:

Er zijn "in den lande" vele particuliere verzamelingen Persoonskaarten
(PK's).
Het idee werd mij aangedragen om een mogelijkheid te bieden om deze
verzamelingen te centraliseren en digitaal te ontsluiten via
www.online-familieberichten.nl.

Graag reakties of hier behoefte aan is, c.q. of er leden van deze
groep zijn die hun verzameling beschikbaar willen stellen.

Groet,
Kees Klootwijk
www.online-familieberichten.nl
www.online-begraafplaatsen.nl


This thread: