GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282026974


From: "C.J. van der Hoek" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Antw: Verzamelen PK's
Date: Tue, 17 Aug 2010 08:36:14 +0200
References: <575a76c6-b551-4c4e-b071-62df44929e51@x21g2000yqa.googlegroups.com>
In-Reply-To: <575a76c6-b551-4c4e-b071-62df44929e51@x21g2000yqa.googlegroups.com>


Ik heb ook een aantal persoonskaarten, die wil ik wel scannen en ter
beschikking stellen.
Cees Jan van den Hoek
Op 17-08-10, Kees Klootwijk <> schreef:

Beste Allen,
Ik wil graag de behoefte peilen v.w.b. het volgende:
Er zijn "in den lande" vele particuliere verzamelingen Persoonskaarten
(PK's).
Het idee werd mij aangedragen om een mogelijkheid te bieden om deze
verzamelingen te centraliseren en digitaal te ontsluiten via
www.online-familieberichten.nl.
Graag reakties of hier behoefte aan is, c.q. of er leden van deze
groep zijn die hun verzameling beschikbaar willen stellen.
Groet,
Kees Klootwijk
www.online-familieberichten.nl
www.online-begraafplaatsen.nl

-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to
with the word 'unsubscribe' without the
quotes in the subject and the body of the message


This thread: