GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282390455


From: "LJ" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: Sat, 21 Aug 2010 13:34:15 +0200
References: <mailman.47.1282036810.18641.gen-benelux@rootsweb.com><93f8$4c6d5614$4dfaff40$25075@news.chello.nl><Xns9DDA75C34A3B9eejj99@194.109.133.242>


"Evertjan." <> schreef in bericht
news:...
> Dat kan wel zijn, maar die regeling is geen wet die op mij drukt,
> zolang daar geen gegevens instaan van te recente datum.
>
> Zou een rechter hier anno nu echt noog intrappen?
>
> Het kan natuurlijk zijn dat de "Regeling gemeentelijke basisadministratie"
> dit verbiedt, maar de "overeenkomst" kan mij dat als derde niet verbieden.

Je zet je handtekening onder de aanvraag, en daarmee conformeer je je aan de
voorwaarden waaronder de gegevens aan jou verstrekt worden. In die zin heb
je dus wel met de afspraken te maken. Het wordt wel interessant als de
rechter gaat toetsen of deze voorwaarden (op basis van een overeenkomst met
de staatssecretaris), die mogelijk in strijd zijn met de Wet op de privacy,
gaat toetsen aan die wet. Er worden immers namen, geboortedata en namen van
partners verstrekt van personen die nog leven (ouders, partners of kinderen
van de hoofdpersoon van de persoonskaart). Maar laten we geen slapende
honden wakker maken?

hartelijke groet,
LuukThis thread: