GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282439192


From: bert <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: Sat, 21 Aug 2010 18:06:32 -0700 (PDT)
References: <mailman.47.1282036810.18641.gen-benelux@rootsweb.com><93f8$4c6d5614$4dfaff40$25075@news.chello.nl><Xns9DDA75C34A3B9eejj99@194.109.133.242><470b4$4c6fba35$4dfaff40$18170@news.chello.nl><Xns9DDBA942D647Eeejj99@194.109.133.242>


LS.

Ik wil hier nog wel even een andere opmerking plaatsen :
Verschillende archieven zijn overgegaan om de gegevens uit het
bevolkingsregisters digitaal ter beschikking te stellen.
Ik heb het dan over die gegevens die als voorloper dienen van de
PersoonsKaart en lopen van 1810 tot 1938 (ik heb het niet over de
Burgelijke stand -geb/huw/ovl-actes- !!).

Aangezien deze gegevens zijn per adres/huis kan je dan een kompleet
gezin inzien tot 1938 met waar ze woonden en welke religie & beroep
men heeft etc; zelfs wie er in dat huis nog meer woonden (dienstbodes/
kostgangers/etc.).

Waarom zouden deze gegevens vrijelijk beschikbaar zijn terwijl
gegevens uit de peroonskaart/-lijst NIET vrijelijk beschikbaar mag
zijn.

Hier lijkt erop dat men hinkt op verschillende gedachtes en dat de
Privacy-wetgeving niet goed is doordacht.

Kort en goed alles wat in de archieven aanwezig is vrijelijk en gratis
voor iedereen ter inzage. Dat geldt voor mij ook voor de PK/PL.


PS.
Als ik de diensten van Begraafplaatsen en familieberichten goed
interpreteer dan werkt men identiek als dat de PirateBay werkt nl. het
doorgeven van wie wat heeft ter downloading.

MvG

On 21 aug, 16:38, "Evertjan." <> wrote:
> LJ wrote on 21 aug 2010 in soc.genealogy.benelux:
>
>
> > "Evertjan." <> schreef in bericht
> >news:...
> >> Dat kan wel zijn, maar die regeling is geen wet die op mij drukt,
> >> zolang daar geen gegevens instaan van te recente datum.
>
>
> >> Zou een rechter hier anno nu echt noog intrappen?
>
>
> >> Het kan natuurlijk zijn dat de "Regeling gemeentelijke
> >> basisadministratie" dit verbiedt, maar de "overeenkomst" kan mij dat
> >> als derde niet verbieden.
>
>
> > Je zet je handtekening onder de aanvraag, en daarmee conformeer je je
> > aan de voorwaarden waaronder de gegevens aan jou verstrekt worden. In
> > die zin heb je dus wel met de afspraken te maken. Het wordt wel
> > interessant als de rechter gaat toetsen of deze voorwaarden (op basis
> > van een overeenkomst met de staatssecretaris), die mogelijk in strijd
> > zijn met de Wet op de privacy, gaat toetsen aan die wet.
> > Er worden
> > immers namen, geboortedata en namen van partners verstrekt van
> > personen die nog leven (ouders, partners of kinderen van de
> > hoofdpersoon van de persoonskaart).
>
>
> Dat is een heel ander geval. Dan mag je dat zowiezo niet publiceren,
> en dan is misschien de overeenkomst met de staatssecretaris bedoeld om de
> eerste afgifte toch mogelijk te maken.
>
>
> Persoonskaarten hebben [net zo?] vaak geen gegevens van nog levenden,
> en daar gaat het mij om.
>
>
> Een afgedwongen overeenkomst met een monopolist is dan rechtens veel
> zwakker.
>
>
> Stel dat bij de afgifte van grond een gemeente vereist dat je eerst
> bewijsbaar je neus krabt, dat zal de rechter toch onrechtmatig vinden.
>
>
> Bovendien is in heel deze discussie verschil gemaakt tussen scans en
> data, en die is er volgens mij niet, omdat het niet om auteursrecht gaat.
>
>
> > Maar laten we geen slapende honden
> > wakker maken?
>
>
> > hartelijke groet,
> > Luuk
>
>
> --
> Evertjan.
> The Netherlands.
> (Please change the x'es to dots in my emailaddress)
>
>
>
>


This thread: