GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282493379


From: "Evertjan." <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: 22 Aug 2010 16:09:39 GMT
References: <Xns9DDC6D2455168eejj99@194.109.133.242><mailman.143.1282468141.18641.gen-benelux@rootsweb.com>


C. van den Bergh wrote on 22 aug 2010 in soc.genealogy.benelux:

>
> ----- Original Message -----
> From: "Evertjan." <>
>
>> bert wrote on 22 aug 2010 in soc.genealogy.benelux:
>>
>>> Op de persoonskaart/-lijst staat het volgende :
>>> "De verstrekking geschiedt persoonlijk. Verdere verspreiding is -
>>> behoudens schriftelijke toestemming- niet toegestaan."
>>>
>>> Ik lees hierin dat ook het maken van scans en deze beschikbaar
>>> stellen niet is toegestaan!
>>
>> Maar ondat ergens staat dat iets verboden is, wil dat nog niet zeggen
>> dat dat dan ook verboden is.
>>
>> Een wettelijke basis is altijd noodzakelijk, zoal;s bezitsrechten,
>> ouderlijke macht of het gewoon opmerkzaam maken op een wettelijk
>> verbod.
>>
>> Zet maar eens een bordje in je tuin:
>>
>> "Het is uitdrukkelijk verboden deze tekst te lezen"

[please do not quote signatures on usenet]

> Allen die denken hoe het zou moeten zijn, wil ik zeggen, zoek eerst
> eens uit hoe het werkelijk geregeld is.

Zo werkt dat niet, Cor, want het is een interpretatie van de wet.

Mijn betoog is niet hoe het zou moeten zijn, maar hoe ik denk dat het
werkelijk is.

Dat kan je niet "opzoeken", als daar geen jurisprudentie over is, en als
dat zo is dan is een interpretatie nodig die die jurisprudentie overzet
naar dit geval.

Hooguit kan je proberen het voor de rechter te brengen en zo
jurisprudentie te scheppen.

In het algemeen is een wet pas bruikbaar door de interpretatie die je er
als betrokkene aan geeft, en de rechter bepaalt zonodig achteraf de
speelruimte die je daarin hebt.

Maar als je toch denkt, dat zoiets op te zoeken is, ga je gang.

--
Evertjan.
The Netherlands.
(Please change the x'es to dots in my emailaddress)


This thread: