GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282856818


From: "LJ" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: Thu, 26 Aug 2010 23:06:58 +0200
References: <mailman.47.1282036810.18641.gen-benelux@rootsweb.com><93f8$4c6d5614$4dfaff40$25075@news.chello.nl><Xns9DDA75C34A3B9eejj99@194.109.133.242><470b4$4c6fba35$4dfaff40$18170@news.chello.nl><Xns9DDBA942D647Eeejj99@194.109.133.242><cdbd989e-90c9-4594-928f-ac7363fe2d20@s9g2000yqd.googlegroups.com>


"bert" <> schreef in bericht
news:...
> LS.
>
> Ik wil hier nog wel even een andere opmerking plaatsen :
> Verschillende archieven zijn overgegaan om de gegevens uit het
> bevolkingsregisters digitaal ter beschikking te stellen.
> Ik heb het dan over die gegevens die als voorloper dienen van de
> PersoonsKaart en lopen van 1810 tot 1938 (ik heb het niet over de
> Burgelijke stand -geb/huw/ovl-actes- !!).
>
> Aangezien deze gegevens zijn per adres/huis kan je dan een kompleet
> gezin inzien tot 1938 met waar ze woonden en welke religie & beroep
> men heeft etc; zelfs wie er in dat huis nog meer woonden (dienstbodes/
> kostgangers/etc.).
>
> Waarom zouden deze gegevens vrijelijk beschikbaar zijn terwijl
> gegevens uit de peroonskaart/-lijst NIET vrijelijk beschikbaar mag
> zijn.
>
> Hier lijkt erop dat men hinkt op verschillende gedachtes en dat de
> Privacy-wetgeving niet goed is doordacht.
>
> Kort en goed alles wat in de archieven aanwezig is vrijelijk en gratis
> voor iedereen ter inzage. Dat geldt voor mij ook voor de PK/PL.

Dag Bert,

Daar maak je een denkfout. De PK/PL zijn niet in "de archieven" aanwezig.
Het CBG is geen (overheids)archiefinstelling, maar een privaat
documentatiecentrum met een speciaal door de overheid opgelegde taak inzake
de PK/PL. Daarom vragen ze er ook entree, wat bij andere archieven wettelijk
niet is toegestaan.

Ik ben het helemaal met Don eens. Puur wettelijk zouden deze gegevens onder
de WBP vallen en niet toegankelijk zijn. Denk dat we geen misbruik moeten
maken van de geste die door de staatssecretaris aan ons genealogen is
gegeven om de kaarten voor genealogisch onderzoek te mogen gebruiken.

hartelijke groet,
LuukThis thread: