GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2011-07 > 1310420994


From: "Aug. de Man" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Wat is een caroter (voor beroep)?
Date: Mon, 11 Jul 2011 23:49:54 +0200
References: <4e1b2867$0$21840$e4fe514c@news2.news.xs4all.nl><4e1b2db9$0$39108$dbd45001@news.wanadoo.nl><4e1b5d6f$0$30750$5fc3050@news.tiscali.nl>
In-Reply-To: <4e1b5d6f$0$30750$5fc3050@news.tiscali.nl>


Henry:
> zou het ook iets met tabak te maken kunnen hebben?

Oké, nog eentje dan.
Middelburgse Courant 1780:
Een Goed en Bekwaam THUYNMAN, de BROEYERY wel
verdaande, of anders een Goed CAROOTER, genegen
zynde een BEDRYF van 20 Gemeten, zoo Moezery als
Weyland, te Huuren en teffens een BUYTEN- PLAATS,
op Favorable Conditien, waar te neemen , addresseere
zich by P. Gillissen en Zoon te Middelburg alwaar nader
Onderrigting kan krygen.

Zou jij een tabakskweker aannemen om voor je mooie
buitenplaats te zorgen?

"Henry" schreef in bericht news:4e1b5d6f$0$30750$...

Op 11-7-2011 19:06, Aug. de Man schreef:
> Piet Molema:
>> In www.zeeuwengezocht.nl komt (in 1798) een aantal malen als beroep
>> voor "caroter".
>
> Een karoot is een peen, Frans carotte, dus letterlijk een penenkweker,
> lijkt me, een tuinder. Advertentie Middelburgsche Courant:
> Een bekwaam KAROTER, het teelen van GROENTENS, en snoejen van VRUCHT en
> andere BOOMEN wel verstaande, en genegen zynde met 1 Mey 1786, als
> TUYNMAN te komen, op een der voornaamste buitenplaatsen in dit Eiland ...
> August dM.


Maar volgens WNT online is een KAROT:


> — in Vlaamsch-België ook KAROOT —, znw. vr. Ontleend aan fra. carotte (eigenlijk
> wortel, peen), bij verkorting voor carotte de tabac, ”rouleau de feuilles de
> tabac” (LITTRÉ).
> +ᴁ1. Eigenlijk. Een spilvormige rol gesponnen tabak, waarvan snuiftabak gemaakt
> wordt.
> 2. Bij vergelijking. Een rolletje in papier gewikkelde geldstukken; een ”kardoes(je)”.
> In 't Hageland (RUTTEN [1890]).

zou het ook iets met tabak te maken kunnen hebben?

groetjes
Henry


This thread: