GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2011-08 > 1313261009


From: "Aug. de Man" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Hulp Latijn gevraagd Doopboek Beusichem
Date: Sat, 13 Aug 2011 20:43:29 +0200
References: <fped475jrcf2qovrk0g3shmppaa9p0mf6l@4ax.com>
In-Reply-To: <fped475jrcf2qovrk0g3shmppaa9p0mf6l@4ax.com>


Peter van der Lee:
▒ Doopboek van Beusichem
http://members.chello.nl/p.lee2/probleempagina.html
▒ Mijn probleem pagina
(Je bedoelt: mijn probleempagina. Met spatie is het
een constructie als "mijn probleem de buurman".)
▒ den selfden dito Het Kind Steventje spurius
▒ De M: Neel van Santen, Het welke sij selve sub acri
▒ reprekensione terten vice jam scortationis crimene
▒ commaculata

den selfde dito
Het Kint Steventje spurius (onecht)
De M[oeder] Neel van Santen. Het welke sij selve
sub acri reprekensione tertia vice jam scortationis
crimine commaculata
heeft ten doop gehouden
Dat laatste moet er wel bij om er een zin van te maken.
Letterlijk: onder een felle berisping, al voor de derde
keer bezoedeld door de beschuldiging van hoererij.

August de Man


This thread: