GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2011-10 > 1318438652


From: moi <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Nieuwe openingstijden BHIC per januari 2012
Date: Wed, 12 Oct 2011 09:57:32 -0700 (PDT)
References: <936605f0-e91b-41fd-9ef6-f4289ab4a228@n12g2000yqh.googlegroups.com><9bbd6$4e9305e5$5f609fe8$11382@news.chello.nl><a320f$4e93ce23$541b71ad$25172@cache4.tilbu1.nb.home.nl><b8b27fb8-56ef-4191-9735-eaa30cba1d59@q13g2000vby.googlegroups.com><2f64a42d-a4af-48ef-8446-b64f3530354c@i14g2000yqg.googlegroups.com><a143$4e945870$5f609fe8$26571@news.chello.nl><6eca90e2-a937-4053-baed-f7dfbc6ab9a9@d26g2000vby.googlegroups.com><fd93639f-4226-41ce-8763-23ba491e02db@18g2000yqz.googlegroups.com><347d0$4e9536f1$541b71ad$764@cache6.tilbu1.nb.home.nl>


On 12 okt, 08:39, "Christian van der Ven" <> wrote:
> Beste Hein,
>
> Bedankt voor je uitgebreide toelichting op hetgeen we afgelopen vrijdag ook
> al bespraken.
>
> Ik ben gisteren begonnen met het formuleren van een antwoord, maar ben daar
> eerlijk gezegd na een tijdje mee gestopt. De reden is nogal eenvoudig: jouw
> bezwaren zijn dusdanig veel breder en omvangrijker dan puur de aanpassing
> van de openingstijden van het BHIC en wat dit voor jou als onderzoeker
> betekent, dat ik daar onmogelijk 'schriftelijk' op kan antwoorden, of
> sowieso maar op k n antwoorden, zonder op allerlei nevenzaken in te gaan.
> Hier ken ik mijn eigen beperkingen...
>
> Graag, zoals ik vrijdag al voorstelde, nodig ik je uit voor een goed,
> persoonlijk gesprek over al deze zaken. Een totaaloplossing voor
> archiefonderzoekend Nederland, nu en in de toekomst, zal daar niet uit
> kunnen komen. Maar hopelijk wel meer wederzijds begrip en een oplossing voor
> jouw specifieke situatie.
>
> Hoe dan ook zou ik het betreuren wanneer je stopt met al je werkzaamheden,
> zoals voor Geneaknowhow. Maar goed, die keuze is natuurlijk volledig aan
> jou, evenals het al dan niet voortzetten van je onderzoek en het offline
> halen van bestanden.
>
> Nogmaals, graag zou ik eens uitgebreid met je van gedachten wisselen over
> een en ander.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Christian van der Ven
> BHIC
>
> "moi" <> schreef in berichtnews:...
> On 11 okt, 19:53, Lei Coolen <> wrote:
> KNIP
> Christiaan!
>
> Lekker cosy, iedere avond chatten!
>
> Onze burgercultuur ten voeten uit, gezellig neuzelen. Het mag nergens
> over gaan.
>
> Christiaan, je mist een belangrijke essentie van internet, namelijk de
> zelfhulpcultuur, vergeljjk Wikipedia. Niet jij moet vragen
> beantwoorden, maar anderen - forum of nieuwsgroepbezoekers - moeten
> dat doen. Dat moet jij organiseren en faciliteren.
> Dit is ouwe wijn in nieuwe zakken. Het voortzetten van de bestaande
> oude vorm dienstverlening met nieuwe middelen.
>
> Om meer redenen een gemiste kans.
>
> Eigenlijk zou het streven moeten zijn dat het archief 7 dagen per week
> open is en dan van 8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag dan
> misschien met beperkte dienstverlening, maar de basis zou open moeten
> zijn. Omdat te realiseren zouden er uiteraard maatregelen getroffen
> moeten worden, b.v. studiecellen waar men met een een pasje of ander
> identificatiemiddel toegang toe heeft. Zo blijven de stukken in huis
> of is in elk geval duidelijk wie er verantwoordelijk is als stukken
> ontbreken. Ook het distributiesysteem moet beter. Weg met het jaren
> '90 MAIS. Aanvragen worden in het depot kenbaar met een ledje, de
> plank onthoudt wat er op gestaan heeft en herinnert er aan als het
> niet binnen de gestelde tijd terug is. Als overbrugging wellicht via
> barcodes. Etc.
>
> Dit is natuurlijk niet op korte termijn haalbaar. Maar n en ander
> kan wel beter en minder cosy georganiseerd worden.
>
> Waarom? De aanvoer van nieuwe kennis over het verleden loopt al jaren
> terug. Ook in Brabant. De grote groepen studenten uit de jaren 70 en
> 80, die het kwantitatieve onderzoek dat in die tijd populair was, zijn
> al lang uit de studiezalen verdwenen. Het wetenschappelijk onderzoek
> dat nu nog wordt gedaan, wordt soms in opdracht gedaan, soms voor een
> proefschrift, maar veelal ook vanuit een goedaardige verslaving. Naast
> ander werk wordt geprobeerd licht te werpen op duistere vlakken in het
> verleden. Met het belichten van deze vlakken zijn ook de andere
> archiefgebruikersweer geholpen. Misschien willen ze niet weten wat een
> ei in 1700 kostte, maar in wat een boerderij en x ha land nu waard zou
> zijn, dat wil men wel graag weten. Archivisten kunnen daar zonder
> achterliggend onderzoek ook geen antwoord op geven. Door nu de
> openingstijden zo te beperken, wordt serieus onderzoek in grote
> seri le bronnen (reeksen, waaruit dan weer gegevens afgeleid kunnen
> worden) bemoeilijkt.
> Als voorbeeld: het lukt me over het algemeen wel om me naast mijn
> drukke baan op vrijdag vrij te plannen, maar dat zou door het
> vergaderschema van de organisatie niet op een andere dag kunnen. Dus
> voor mij op vrijdag geen onderzoek meer. En zelfs al zou jij,
> Christiaan, zeggen: Hein, we kennen je, jij mag vrijdag wel komen, dan
> is dat geen oplossing, want het sluit toevoer van nieuwe
> belangstellenden af.
> Maar het gaat niet alleen om de vrijdag. Ook op dinsdag, woensdag en
> donderdag wordt de openstelling met 25% teruggebracht. De volgende
> afweging wordt dan gemaakt: in Den Bosch kan ik maar 6 uurtjes
> terecht: kan ik daar mijn ding nog doen? Is het nog de moeite waard om
> naar Den Bosch te reizen.
> Feitelijk is de openstelling de afgelopen 10 jaar teruggebracht van
> ca. 43 1/2 uur per week naar ca. 19.5 uur gemiddeld.
>
> Kader. Deze ontwikkeling staat niet op zich. De archiefwereld heeft
> zich lang verzet tegen managers uit andere disciplines, maar ze zijn
> er toch breed gekomen. Op zich geen probleem waar het ging om het
> management, want dat is de archieven vaak niet zo sterk.
> En dat Ren Bastiaansen, de huidige archivaris, in De Wandeling, zijn
> populaire programma voor Omroep Brabant, de historische werkelijkheid
> nog wel eens erg populariseerde en daarbij een scheve schaats reed,
> vond ik nog wel grappig. Maar dat het populisme en de vervlakking zich
> voortzet door het verdwijnen van gekwalificeerde tijdschriften zoals
> Brabants Heem en De Brabantse Leeuw is ernstiger. Er voor in de plaats
> gekomen is het salontafeltijdschrift In Brabant, dat als het vergeeld
> is zonder bezwaar bij de oude kranten kan.
> De keuze van het BHIC kan ook in kader gevat worden. Ik heb daarom
> weinig vertrouwen in corrigerende factoren. Ook al omdat het besluit
> duidelijk genomen is, zonder vooroverleg met belanghebbenden. Weer een
> typisch archieftrekje: we weten wel wat goed voor jullie is. Was in de
> jaren '70 al zo en is nog niet veranderd.
>
> Als ik chargeer en daar heb ik wel even behoefte aan, dan stel ik dat
> we geen blonde barbaar uit Venlo nodig hebben voor een Henk en
> Ingridcultuur. We zijn hard bezig om die zelf te maken.
>
> Ik stop in elk geval met mijn nieuwe onderzoek naar de materi le
> cultuur en het het dagelijks leven in het midden van Brabant ca
> 1600-1800(duur-investeringen zijn bij de archieven niet meer veilig)
> en heb mijn internetbestanden uit de lucht gehaald, omdat ik weiger
> verder aan dit proces mee te werken en mede voor de versimpeling
> verantwoordelijk te zijn(voor referenties zie de VK en NRC van de
> afgelopen dagen). Ik heb me om dezelfde reden ook teruggetrokken uit
> Geneaknowhow.
>
> Hein Vera

Christiaan,

Je maakt je er van af met een veel te gemakkelijk antwoord. Natuurlijk
kan je daar standpunten over innemen. Daar is wel wat lef voor nodig,
maar toch. Bijvoorbeeld toegeven dat het ook anders kan, dat er
wellicht van koers veranderd moet worden, dat je nieuwe licht gezien
hebt, dat je er niet verstandig aan hebt gedaan eerst met een clubje
directe belanghebbenden te overleggen voor de beslissing werd genomen,
etc. Als je een medewerker van mij was geweest, was je dat inmiddels
wel tussen de oren gaan zitten. Maar dat is niet zo...

Ik heb geen behoefte aan privé gesprekken, aan achterkamertjes. Ik wil
wel meewerken aan een publieke discussie waar het met de
dienstverlening van BHIC en andere Brabantse archieven heen moet. Maar
dan moet wel vaststaan dat het resultaat van die discussie effect zal
hebben op de werkelijkheid

Jullie worden per slot van rekening gefinancierd met publiek geld en
hebben naast de wettelijke taak ook nog een maatschappelijke taak. Wat
mij betreft is de tijd nu voorbij dat die laatste alleen door een
archief als dan niet inclusief een bezoekersraad of een OR wordt
ingevuld. Want dat gaat toch niet helemaal goed.

Tot zolang stuur ik mensen die vragen hebben maar door aan jou.

vr.gr. Hein VeraThis thread: