GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2011-10 > 1320087298


From: "JWM" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Weer wat [meer] WieWasWie info...
Date: Mon, 31 Oct 2011 12:54:58 -0600


>From the blog on their website:

“”
Het uitstellen van de livegang staat los van de uitkomst van de testen. De testen zijn goed verlopen en wij werken nu volgens de planning aan oplossingen voor gesignaleerde wensen en onvolmaaktheden in de uitvoering en presentatie van de website. Met goedkeuring van ons bestuur wordt WieWasWie.nl begin december gelanceerd. Dan kunnen wij onze deelnemers en gebruikers alle gewenste duidelijkheid verschaffen.
Wij hebben enorme waardering voor alle vrijwilligers en hun zorg voor het invoeren van nieuwe gegevens. De toekomstige werkwijze van invoeren van gegevens nu Genlias gaat verdwijnen heeft onze grote aandacht. WieWasWie.nl heeft daarvoor een invoermodule ontwikkelt en stelt daarnaast ondersteuning beschikbaar in de vorm van instructie voor medewerkers en vrijwilligers. Het is echter aan de archiefinstellingen om hieraan leiding te geven. Zij kennen hun bronnen en hun vrijwilligers immers het beste. Het Nationaal Archief wil het beheer van de collecties en de begeleiding van vrijwilligers in de toekomst anders organiseren. Daarover zullen zij zelf te zijner tijd communiceren.
Enkele (stads)archieven in het land kiezen er voorlopig voor om de ontwikkeling rond WieWasWie.nl af te wachten. Dit hangt samen met hun eigen inzichten over de beschikbaarstelling van beeldmateriaal achter een lokaal loket. In de toekomst hopen wij ook hen te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij ons platform. WieWasWie.nl is een platform in de groei. Het vergt een flinke inspanning om alle archieven op een lijn te krijgen. Wanneer het platform eenmaal in werking is met de collecties van alle RHC’s dan zullen zeker meer instellingen met hun historische persoonsdata willen aanhaken. In de doorontwikkeling zullen kinderziektes worden overwonnen en zullen nieuwe (historische) persoonsbronnen en nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. WieWasWie.nl zal als platform in de toekomst ongelooflijk veel persoonsdata bergen en daarmee hét nationale platform zijn voor genealogische en historische brondata.

WieWasWie.nl “”This thread: