GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2012-03 > 1332609992


From: <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Nietig verklaren huwelijk
Date: Sat, 24 Mar 2012 18:26:32 +0100
References: <4f6def37$0$217$dbd4d001@news.wanadoo.nl><2717929.2532.1332606074415.JavaMail.geo-discussion-forums@vbxq27><4f6df68e$0$226$dbd4b001@news.wanadoo.nl><30305736.180.1332606964402.JavaMail.geo-discussion-forums@vbhy1>


>> > On Saturday, March 24, 2012 4:58:51 PM UTC+1, Annelies wrote:
>> >> Het huwelijk met aktenr. 1661 voltrokken op 10-06-1914, is nietig
>> >> verklaard
>> >> door de rechtbank te Den Haag op 05-04-1927 en op 27-07-1927,
>> >> bijgeschreven.
>> >> Waar is te vinden wat de reden hiervoor was?
>> >>
>>KNIP

Beste Leo

De rechtbank stuurde alleen een mededeling dat de echtscheiding was
uitgesproken naar de plaats waar het huwelijk was gesloten met het verzoek
dit in de huwelijks akte (in de kantlijn) te vermelden, (als het
ingeschreven was bij die gemeente was de scheiding pas een feit, dus niet op
de datum van de rechtbank) sommige gemeenten doen dat niet maar maken een
echtscheidings akte op. maar de reden wordt nooit vermeld.


Met vriendelijke groet
Anton Musquetier
http://altijdstrijdvaardig.nl
Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
van Friesland met ca. 231.875 familienamen,
ook uit andere Provincies, en ca. 192.638
gefotografeerde pagina's van kerkarchieven


This thread: