GEN-MEDIEVAL-L Archives

Archiver > GEN-MEDIEVAL > 2000-07 > 0962531036


From: "Dirk Binon" <>
Subject: de Renesse x de Marteau
Date: Sun, 2 Jul 2000 11:43:56 +0200


Als werkgroep voor genealogie (Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant)
zoeken wij genealogische gegevens en documentatie over Nicolaus de Renesse
(+voor 1732) die gehuwd was met Isabella de Marteau.

Weet u soms of er over deze familie genealogische publicaties bestaan?
Misschien kent u personen die reeds onderzoek hebben gedaan over deze
familie? Graag komen wij met deze in contact.
Alvast bedankt voor de te nemen moeite! Met vriendelijke groeten.

This thread: