HERBARZ-L Archives

Archiver > HERBARZ > 2002-03 > 1015619380


From: David Zincavage <>
Subject: Re: Union of Horodlo
Date: Fri, 08 Mar 2002 12:29:40 -0800
References: <sc88a1bb.084@mail.walterhav.com><001901c1c6dd$68a37760$080b0c50@i2e4l6>


Polish fonts will not come through, but I think you can guess which is
which.Roll of clans and individuals participating in the adoptions at HorodloNo.
Clan
Polish Clan Representative at Horodlo


Senior Members of Lithuanian Families
Seals Attached to the Act of the Polish Nobles1


Leliwa


Jan z Tarnowa, Palatine of Cracow and Jadwiga z Le¼enic
Moniwid [Mantvydas], Palatine of Vilnius


Jadwiga z Le¼enic2
Zadora
Zbigniew of Brezia, Crown Marshall
Jawnuta [Jaunutis], Palatine of Trakai


Jawnuta Wolimuntowicz

[Jaunutis, son of Valimantis]3
Rawa
Krystyn z Ostrowa, Castellan of Cracow, and Grot z Jankowic, Castellan
of Ma§ogojszcz


Minigaj§o [Mingailas], castellan of Vilnius
Missing

4
Lis
Krystyn z Kozichg§ow, Castellan of Sfdecki
Sunigaj§o [Sangailas], castellan of Trakai


Missing

5
JastrzTbiec
Wojciech, Bishop of Cracow and Marcin z Lubnicy


Niemir [Nirmedas?], starost of Po§otsk
Wojciech, bishop of Cracow

6
Trfby
Miko§aj Trfba, Archbishop of Gniessen
O¬cik [Austejas?]
Miko§aj Trfba, Archbishop of Gniessen7
Topor
Maciej z Wfsosza, Palatine of Kalisz
Butrym [Butrimas]
Jan Butrym [Butrimas] z »yrmonów8
¥abTdz
Dziers§aw z Skrzynna?
Goligunt [Gelgantas]
Dziers§aw z Skrzynna?9
Poraj
Mica§ z Micha§owa, Palatine of Sandomierz and Jaka, Judge of Kalisz


Miko§aj Bylimin [Bilmantas]
Inscription illegible.

10
DTbno
Dobies§aw z Ole¬nicy, Castellan of Wojnicz
Albrecht Korewa de Sowgosko [Sanguszko]


Dogko z Ole¬nicy

11
Odrowf¼
Jan ze Szczekocin, Castellan of Lublin


Wyszegerd [Visgirdas]
Jan Szczekociªski

12
Wadwicz
Jan MT¼yk ze Dfbrowy
Piotr Montygerd [Mantgirdas]


Jan MT¼yk ze Dfbrowy13
Dryja
Janusz z Tuliszkowa, Castellan of Kalisz
Miko§aj Tawtygerd [Tautgirdas]
Janusz z Tuliszkowa

14
Abdank
Piotr z Widawy, Judge of Sieradz and Jakub z Rogo¼na


Jan Gaszto§d [Gestautus]
Jakub z Rogo¼na

15
Po§ukoza
Jan z Rzeszowa, bishop of Lwow; Jan LigTza z Bobrku, Palatine of
¥Tczycka; Micha z Bogumi§owic, Castellan of Sandomierz; Jan z Bogumi§owic,
Castellan of Czchowska; Pawe§ z Bogumi§owic, Judge of Cracow; Marcin z
Wrocimowic, Standard-bearer of Cracow


Wo§czko Kulwa [Kovaldas?]
Jan z Bogumi§owic

16
Gryf
Unknown
Butowd [Butautus]
Butowt [Butautus]17
«reniawa
Jan z Laªcuchowa (I Grodziny), Castellan Zawichojska


Jadat
Jan z Grodziny

18
Pobóg
Jakub Koniecpolski, Palatine Sieradz and Piotr z Koz§owa


Ralo
Piotr z Koz§owa

19
Grzyma§a
Domarat z Kobylan, Castellan of Biecka


Jan Rymowidowicz [Rimvydas]
Missing

20
ZarTba
Jan z Królikowa, Castellan of Gniessenand Marcin z Kalinowy, Castelan
of Sieradz


Ginet [Gintas] Konczewicz
Marcin z Kalinowy

21
Pierzcha§a
Piotr z W§oscczowy, Castellan of Dobrzyªska and Henryk z Radomina


Dauksza [Dauksas]
Henryk z Radomina

22
Nowina
Miko§aj z Sepna
Miko§aj Bojnar
Miko§aj Sepna23
Dzia§osza
Unknown
Wo§czko Rokutowicz
Missing24
Kopacz
Unknown
Getowd [Getautus]
Getowd [Getautus]25
Rola
Jan z ¥fkoszyna, Castellan of ¥Tczycka and Miko§aj z .


Dangel [Danguolis]
Miko§aj z .

26
Syrokomla
Jakub z Kurdwanowa, Bishop of P§ock


Jan Minigel [Mingailis]
Inscription illegible

27
Kot morski
Unknown
Wojsnar Wilkolewicz [Vilgailis?]


Wojsnar Wilkolewicz28
Powa§a
Wojciech z Ko¬ciola, Castellan of Brzesk and Miko§aj z Taczowa


Jerzy Sangaw [Sangelis?]
Miko§aj z Taczowa

29
Pomian
Jan Pella, Bishop of W§oc§aw


Sak
Stanis§aw Sak

30
Doliwa
Maciej Kot, Castellan of Nakielska; Janusz Furman, Castelllan of
MiTdzyrzecka; and Piotr z Falkowa


Naczko
Piotr z Falkowa

31
Szarza
Miko§aj z Korabiowic
Twerbut [Tvirbutas]
Miko§aj z Korabiowic32
Do§Tga
Unknown
Monstywild [Maºvilas]
Andrzej (appearing on behalf of Monstywild) [Maºvilas]33
Bogorya
Marek z Nakola
Stanis§aw Wyszygin [Visgintas]
Marek z Nakola34
Janina
Maciej, Bishop of Przemys§; Miko§aj z Suchodo§u, Judge of Lub§in; Piotr
z Tura, Judge of ¥Tczycka


Wojsym Danejkowicz [Danis?]
Maciej Suchodolski

35
Bychawa
Unknown
Mosto§d [Maºtautas]
Missing36
«winka
Unknown
Andrzej Dewknotowicz

[Daukantas?]


Inscription effaced37
Kolda (Oksza)
Miko§aj z Strzelc, Judge of Sandomierz and Klemens Wftróbka z Strzelc


Minimund [Minmantas] Sesnikowicz
Klemens Wftróbka

38
Sulima
Stanis§aw Gamrat z Klimuntowic, Castellan of Po§aniecka


Rodywi§ [Radvilas]
Stanis§aw z Klimuntowic

39
Na§Tcz
STdziwoj z Ostroroga, Palatine of Posnan, and Miko§aj z Czarnkowa,
Judge of Posnan


Koczan
STdziwoj z Ostroróg

40
¥odzia
Mo¬cic ze StTszewa, Castellan of Posnan


Mikusz
Mikusz Wilczkowicz

41
Jelita
Klemens z Mokrska, Castellan of Radom and Florian z Korytnicy,
Castellan of Wi¬lica


Gerdut [Girdutis]
Florian z Korytnicy

42
Korczak
Unknown
Czupa
Inscription unintelligible43
Bia§a (Trzaska)


Unknown
Wojdy§o [Vaidilas] Kuszulowicz
missing

44
WT¼yk
Unknown
Koczan Sukowicz
missing45
Cio§ek
Stanis§aw z Bre¼ca(?)
Jan Ewild [Eiviltas]
Stanis§aw z Bre¼ca(?)46
Godziemba
Andrzej z Lubraªca, Judge of Kujawy and Andrzej, Pastor of W§oc§aw


Stanis§aw Butowtowicz [Butautas]
Andrzej, Pastor of W§oc§aw

47
Gera§t
Miko§aj z Gorzkowa, Bishop of Vilnius


Surgut [Surgintas]de Reszhynki
Miko§aj, Bishop of Vilnius
Not included in the list of clans participating in the adoptions; but
represented by their seals at the end of the document:48
StrzemiT
Dobies§aw z Je¼owa
Unknown
Dobies§aw z Je¼owa49
Bylina
Unknown
Wo§czko de .elwice
Wo§czko de .elwice50
Kornicz
«wiTtos§aw z Piotrowic
Unknown
«wiTtos§aw z Piotrowic51
Starykoª
Piotr Szafraniec
Unknown
Piotr Szafraniec


Although present at Horodlo, the representatives of the following clans
neither took part in the adoptions nor are represented by their seals.52
Szeliga
Krystyn, Castellan of Kruszwicka53
Leszczyc
Piotr Wysz, Bishop of Posnan and Maciej z ¥abiszyna, Palatine of Brzesk54
Ogon
Janusz z Ko¬cielca, Palatine of Gniewkowska55
Wieniawa
Iwan z Obychowa, Castellan of Sremska
----- Original Message -----
From: "Boris Jivoult" <>
To: <>
Sent: Friday, March 08, 2002 12:10 PM
Subject: Union of Horodlo


> Is there a list "on line" of adopted families ?
>
> B.J.
> ----- Original Message -----
> From: Leon Stevens <>
> To: <>
> Sent: Friday, March 08, 2002 5:33 PM
> Subject: Re: Gieralt clan arms
>
>
> > At the Union of Horodlo Mikolaj of Gorzkow, the Canon of Cracow and from
> 1407 the Bishop of Wilno, adopted a Lithuanian boyar named Surgut.
>
>
> ==============================
> To join Ancestry.com and access our 1.2 billion online genealogy records,
go to:
> http://www.ancestry.com/rd/redir.asp?targetid=571&sourceid=1237
>


This thread: