HERBARZ-L Archives

Archiver > HERBARZ > 2002-06 > 1023925817


From: "Krzysztof Dobrzynski" <>
Subject: Fw: Niewmierzycki, Nieumierzycki, Niewmirzycki
Date: Wed, 12 Jun 2002 19:50:17 -0400


NIEWMIERZYCKI : IV-273, IX-120, XVa-43
NIEUMIERZYCKI: XVb-383
NIEWMIRZYCKI: XVb- 383

I hope it helped
Regards

Krzysztof Dobrzynski
www.dobrzynski.homestead.com


----- Original Message -----
From: "Grazyna" <>
To: <>
Sent: Tuesday, June 11, 2002 6:20 PM
Subject: Niewmierzycki, Nieumierzycki, Niewmirzycki


> I came across the following entry in Sulimierski's "Slownik Geograficzny"
(Volume XV, part 2):
>
> " Niewmierzyckich dwa chutory, pow. owrucki, gm. Hladkowicze. W r. 1571
siolo Niewmieryce (Nieumierzyce) nalezy do zamku owruckiego, ma 9 dym.;
osiadle przez szlachte (Nieumierzyckich, Sitkiewiczw i in.), niemajacych
kmieci. W 1581 r. 6 bojarw. W r. 1628 placa Stefan Nieczaj i Ant.
Niewmirzycki od 1 ogr. i Marcin Lewkowski od 1 ogr. "
>
> Does anyone know anything about the Niewmierzycki / Nieumierzycki /
Niewmirzycki family and what coat of arms they used?
>
> Also, if anyone has access to Szymon Konarski's "Indeks Nazwisk", can you
please look up if these names appear elsewhere in the Slownik?
>
> Thanks,
>
> Grazyna
>


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.370 / Virus Database: 205 - Release Date: 05-Jun-02This thread: