NORWAY-L Archives

Archiver > NORWAY > 1999-03 > 0920649891


From: Patti Barden <>
Subject: Ola Tjrn Translation
Date: Fri, 05 Mar 1999 16:04:51 +0000


Hi Norway Speakers,
I have spent several days with my dictionary and Tolkin on a rather
lengthy translation.
The numbered paragraphs below are not clear enough for me to
understand. If someone
could help me I would be very grateful.
Patti

4.Kanskje stammet han fra Anders Markusson Eide i Heskestad, nevnt
1563.

3. År 1627 stevnet herr Peder Togerson på Helleland Ola for han
skal ha friet til hans datter,
Margrethe Pedersdtr., men ikke ville holde fram med ekteskap.
Saken kom for
domkomkapitlet i Stavanger og på vegne av Ola møtte Herman Nilsson
Stole i Sokndal som
antakelig var en ættling av herr Knut Ormsson, soknepr. på
Helleland før.

4. Ola hadde sagt at han hadde fattet et annet sinn. Det endte med
at han ikke fikk lov til å
gifte seg på 2 år, og fikk 8 rdl. i bot, uten så er at han skulle
ombestemme seg of ville ha henne.

5.(Se ellers Saken under Helleland (3). Om han kom til å gifte seg
med henne er uvisst og
tvilsomt siden Margrethe ikke ble gift før 1629. Men Ola Tjørn var
enkem i 1627 og hans
annen kone het riktignok Maritte Torn i 1673, men hun var trolig
datter til Peder Tordsson
Klugland, da Ola i denne tid omkr.

6. 1630 var tilstede i et bryllup på Klugland of hadde senere odel
i Klugland og hadde ættlinger
som hette Peder.

10. I 1636 ga Ola Tjorn 1636 16 skill. til Nordlandske priest
support. I 1636 stevnet Ola
Tjorn sin leilending, Torkel Magnusson Drange for han hadd slått
ham med en stein in hodet
og viste arret etter såret. Torkel nektet ikke og hadde tilbutt
ham 9 daler, men Ola ville ikke ta
mot. Han måtte da bøte 8 ørtuger 0g 13 mark sølv og 2 mark til
Kongen.

19. In 1659 stevnet Havar Markusson sin farbror, Ola Tjorn for noe
gods i Eikeland, og noe
arvegods etter sin bestemor, Kari Tjorn. Ola la i rette et
kjøpebrev der han beviste at han
bevilger sin bror, Markus Ogvalson åsetet på Eikeland i 1 laup å
bruke sin livstid. Dat-Tjorn Dat
Tjorn 1639. Ola ble fri. Om Markus kom til å bruke noe i Eikeland
er uvisst, for han døde
visstnok snart etter.

20. (Skipped two para) pg 537 cont.
Ola Tjorn skattet i 1672 for 1 pund 3 mark smor i Skjeipstad, men
var død i 1673 da hans enke
Maritte Tjorn er nevnt i steden, og hun er nevnt siste gang i
1687. Det er ikke skifte etter Ola
Tjorn og Maritte, som trolig var datter til Peder Tordsson
Klugland, som i 1624 åtte 1 hud i
Tengesdal og hadde en sønn, Lars Klugland. Kanskje Peder Klugland
var gift med en datter til
Larits Lauritsson Bjerkreim, siden hans sønn, Laurits, prest i
Lund, også synes å ha eidd gods i
Tengesdal.
Barn som Kjennes:
e) NN Oldsdtr, gift I: med HelgeN.N., med sønn: Børild Helgesson,
Eik i Lund, gift med
Brabro Jokelsdtr. Skifte etter Borild Eik sto 19/2 1696. Barn:
Hellie og Gjoa Borildsdtr.
Annen gang var hun gift med Jon N.N., med sønn: Peder Jonsson
Sandsmark (20), som altså
var halvbror til Borild Eik.

This thread: