NORWAY-L Archives

Archiver > NORWAY > 1999-03 > 0922305766


From: Otto Jørgensen< >
Subject: Re: Location please
Date: Wed, 24 Mar 1999 20:02:46 GMT


Wed, 24 Mar 1999 13:47:08 EST, wrote:

>Could someone please tell me where BINDALI, NORWAY Is, county ect.
>My place finder will not conect
>
http://www.ki.kommorg.no/kominfo/komf_indx.html
Oversikt over kommuner og fylkeskommuner / View of the local
administration in Norway
Den elektroniske kommune- og fylkesnøkkel - sortert etter nummer for
fylkene og med knytting til kommunenes egen informasjon
Sortert alfabetisk Kommuner og fylkeskommuner - Fylkeskommuner / Sorted
Alphabetical
Sortert etter kommunenummer - Fylkeskommuner og kommuner / Sorted by the
codenumber of community
Sortert geografisk - Fylkeskommuner og kommuner med søkbart kart /
Sorted gegraphical with map over fylke and community

http://home.sol.no/~asjonass/kilder/
(Norwegian genealogical sources 1500-1900)
--
Otto Jorgensen - Norway
http://home.sol.no/~ojorgens/ e.mail:

This thread: