SOUTH-AFRICA-ORANGE-FREE-STATE-L Archives

Archiver > SOUTH-AFRICA-ORANGE-FREE-STATE > 2011-06 > 1307344814


From: "Johan Pottas" <>
Subject: [SOUTH-AFRICA-ORANGE-FREE-STATE] Free State Founding Fathers part 8no 176 - no 200
Date: Mon, 06 Jun 2011 09:20:14 +0200


Hi All

Herewith the next lot of Founding Fathers that I think might have
immigrated to the Free State during the period c 1820 up to 31 May 1902
and have died here.

If any of you do have additional information that you want to
contribute please send it directly to me.

Regards

176. BOBBERT, Julius Franz Moritz, * 1837 + 1897 (VAB B1451) x
25/07/1869 NGK, Winburg Adriana Catharina DE JAGER, * 1847 + 1939 (VAB
29006)

177. BOHNEN, Leonardus, * 1842 +1901 (VAB B2179/1901) x 18/07/1870 NGK,
Philippolis Susanna Francina SWANEPOEL, * 1850 + 1901 (VAB S1527)

178. BONING, Frans Anthonie Thomas, * 1842 + 1908 (VAB B3612?) x
28/03/1870 NGK, Philippolis Maria Adriana VAN NIEKERK,* 1850 + 1871 (VAB
N87) xx 04/03/1872 NGK, Fauresmith Catharina Elizabeth COERTZEN * 1865 +
1895 (VAB C574)

179. BRAUNSCHWEIG, Franz Eugen, +1941 (VAB 32957) x 1890 Lutherse kerk,
Bloemfontein Catharina Elizabeth SEPHTON (Kry geen sterfkennisse),
weduwee SWANEPOEL

180. BRENTOT, Eugene Jan Baptiste, *1867 + 1898 (VAB B1478) x
30/12/1896 Metodiste kerk, Bloemfontein Ada Mary WOOD, * 1873. (Kry geen
sterfkennisse)

181. WILLE, Friedrich * Dorberg, Kur-Hessen, Duitsland 25/05/1813 a.
Kaapstad 1843 aan boord Jan van Hoorn, kabinetmaker, musikant, sendeling
Swellendam, boer later “Commandonek” en “Witkop”, dist.
Ficksburg + 13.10.1892 (VAB W489/1892) x Liebenau, Kur-Hessen, Duitsland
3.4.1841 Caroline AUSTERMUHLE * Liebenau, Kur-Hessen, Duitsland
23.3.1821 + Ficksburg 28.3.1872 (VAB A47/1872) # “Commandonek”,
dist. Ficksburg d.v. Johann Heinrich AUSTERMUHLE en Maria Sophia NN

182. CHAMPION, Charles William, * Engeland, bouaanemer + 1925 (VAB
17561/1925) x O’REILLY, Florence + 1912 (VAB C1608/1912) xx Mary
Muriel SUTHERLAND xx HILLARY, Emma Church (NAB MSCE 18931/1932??) (SABW
V p124 d)

183. CLEGG, George, + 1868 (VAB C88/1868)1ste hoof St Andrew-skool x
GODDARD, Clare. (Kry geen sterfkennisse) (SABW V p141 b)

184. CROSS, George William, * Bambury, Oxfordshire, Engeland +
Bloemfontein 03/09/1920 (VAB C 2027/1920) x GRAHAM, Margaret Leslie
Carson + 1938 (TAB 2037/1938). (SABW V p167 a)

185. EAGLE, John Nunn, * Coggeshall, Essex, Engeland 13/09/1822 +
Philippolis 26/03/1900 (VAB E374/1900) x ASHFORD, Emily + 1885 (VAB
E181/1885) .(SABW V p242 a)

186. GABRIEL, Tommy, * Engeland 1848 + Bloemfontein 21/04/1913 x met
‘n onbekende dame. (SABW V p302 a)

187. HAARBURGER, Ivan Hartwig, * Hamburg Duitsland 03/1869 +
Bloemfontein 18/01/1933 (VAB 24709/1933) x 1903 Duitsland ROSENTHAL
Elly. (SABW V p334 a)

188. HOEXTER/ HÖXTER, Gustav, * Cassel, Duitsland + 1926 (VAB
20093/1927) x Fauresmith 12/05/1885 HAVERKAMP, Marie Antionette + 1940
(VAB 31508/1940) (SABW V 370 d) Gustav Hoexter (HÖXTER) * 09/12/1856 a
1881 van Kassel, Duitsland, mediese dokter in OVS + 08/11/1926 x
Fauresmith 12/05/1885 Marie Anthoinette HAVERKAMP, van Amsterdam *
01/12/1859 + 04/01/1940.

189. HOFSTEDE, Helperus Johannes, * Grinchem Nederland 07/06/1837 +
Kroonstad 05/09/1881 (VAB MHG 1/3/1/25 BH15) (VAB H249/1881) x
POTGIETER, Magdalena Jacomina * 1848 (sy xx Bethlehem 25/04/1890 NAUDE,
Jan Abraham 65 jaar + 1901 (VAB N938/1901) sy is moontlik xxx (NAB MSCE
27/206/1906-1928) POTGIETER, Hermanus Jacobus. (S/S Magdalena Jacomina;
formerly NAUDE; born POTGIETER) (SABW V p376 c)

190. KIES, Carl Wilhelm, * Duitsland + 1921 (VAB K2155) x WARDEN,
Louisa Philippa + 1923 (VAB 16769/1923) (SABW V p435 b) Carl Wilhelm
KIES * Degerloch, Stuttgart 16/11/1849, woon vir n tyd in Frankryk, maar
met die uitbreek vd Frans-Pruisiese oorlog in 1870 verhuis hy na
Engeland vanwaar hy in 1872 na Suid-Afrika kom sv Carl Friedrich KIES en
Susanna Elizabeth REBMANN x c 1880 WARDEN, Louisa Philippa, *
Bloemfontein 01/ 1852 + Harrismith 12/1923 dv majoor Henry Douglas
WARDEN (1800-1856) en Susanna Elizabeth MINNAAR (1815-1890).

191. LAUTRÉ, Francois Prosper, * Gibel, Haute-Garonne, Frankryk
22/12/1818 + Smithfield 13/10/1893 (VAB L418/1893) x JACCARD, Fanny
Louise Angélique + 1907 (VAB L1332/1907) (SABW V p469 a) Anna Margaretha
KRIEL, * Tulbagh 09.01.1880 ≈ Tulbagh 01.02.1880 Doopgetuies: Hermanus
Theodorus Kriel sr., Anna Margaretha Kriel, Johannes Paulus Stephanus
Mouton, Anna Francina de Klerk. + Johannesburg 26.12.1941 x Johannesburg
17.09.1901, Emile Prosper LAUTRẾ (s.v. Francois Prosper LAUTRẾ & Fanny
Louise Angélique JACCARD), * Smithfield 13.09.1871 + Margate 09.01.1944
»x Beide van Johannesburg. Haar naam op huweliksertifikaat: Annie
Marguerite » Nakomeling van die Franse sendeling wat gedurende 1844 na
Lesotho gekom het. Helena GARNER.

192. BECKETT, Henry Frederick, * Leeds, Yorkshire, Engeland +
Modderpoort 22/02/1885 (VAB B754/1885) (SABW III p54 c)

193. CROWTHER, Robert Frederick August, * Skotland c 1820 + 1889 (VAB
C409/1889) x 09/09/1850 LUBBE, Louisa Catharina Maria Sophia, *
Colesberg 10/02/1826 + 1910 (VAB C1549/1910)

194. TAYLOR, Henry William, * London, Engeland 21/07/1821 + 18/08/1905
(VAB T843/1905) x VAN ZYL, Sophia Maria, * Riversdal 12/06/1830 +
02/08/1897 (VAB Z108/1897) sien ook SAG 13.

195. VAN ROOIJEN, Hendrerikus Hermanus, * Emmen, Drenthe, Nederland
21/12/1868 + Bloemfontein 17/12/1952 x 1899 OLIEMANS, Hendrika
Elizabeta, * Rotterdam 1867 + 1952. (SABW V p877 b & TAB 19189 foto) VAN
ROOIJEN, Henderikus Hermanus, * Emmen, Nederland 21/12/1868, a 1897 as
onderwyser, stigter v AVBOB x 04/04/1899 OLIEMANS, Hendrika Elizabeth
(Betsy), v. Rotterdam + Des. 1952 (KAB MOK 1/1/1210.31/1953).

196. VOS, Claas, * Assen, Nederland 09/06/1839 + Smithfield 15/11/1898
(VAB 713/1898) x LANGE, Catharina Helena + 1915 (KAB MOOC6/9/777.484)
(SABW V p906 d)

197. COQUI, Theodor Julius Adolf, * Bruynwick, Duitsland 17/07/1818 +
na 1861 (Kry geen sterfkennisse) x Kaapstad 16/12/1842 of 02/12/1841 VAN
BREDA Anna Frederika Servasina, * c 1826 = Kaapstad Lutherse Kerk
14/02/1829 (SABW III p176 a) (Kry geen sterfkennisse)

198. CHEMALY, Anthonie Elias, + 1910 (VAB C1559/1910) x CHEMALY?,
Sultani. Johan, Ek kom vandag eers by 'n paar ou boodskappe uit, en lees
met belangstelling jou gifregister. Ek merk toe op dat Chemaly ook
daarop is, en maak vir die eerste keer 'n konneksie. Johan, toe jy so
ruk terug vra vir stamouers wat in die Vrystaat gevestig het, het ek nie
hieraan gedink nie. Die Chemaly stamvader was blykbaar van Libanon, sy
kinders het op de Wetsdorp gevestig. Ek het sy graf afgeneem, dit het
arabiese skrif op wat ek nog nie vertaal gekry het nie. Hy is by
Glengary (die Richters se plaas) se opstal dood. Hy was 'n transportryer
wat elke keer op Glengary oornag het voor hy die laaste tog de Wetsdorp
toe vat. Toe hy die aand uitspan, het die donkie hom in die maag
geskop. Met die inspan die volgende oggend is hy dood. Ek weet daar
was later jare ook 'n Dr Chemaly in Welkom. Dit lyk asof die Chemaly's
in die boeregemeenskap opgeneem is en ingetrou het. Willeen. Chemaly se
graf is in de Wetsdorp, en op die eGGSA, ek het hom afgeneem. As ek reg
onthou is sy geboorte en sterfdatums daarop. Baie indrukwekkende
grafsteen, kon nie te arm gewees het nie, al was hy transportryer/smous.
Hy is op Glengarry dood, net so 6km buite de Wetsdorp. My swaer het vir
ons die plek gewys waar hy gewoonlik uitgekamp het, langs die ou huis
net so onder die familie-begrafplaas. Jy kan dalk die Chemaly's op de
Wetsdorp bel vir meer inligting, ek dink daar is nog van hulle daar.

Willeen Olivier

199. HOGGE, William Samuel, * Bedfordshire, Engeland + Bloemfontein
09/06/1852 (SABW III p406 d) (Verskeie dokumente in VAB) (Simon DU
PLOOY) (Vrystaat notules nr1). (Simon DU PLOOY) (Vrystaat notules nr2).
(Kry geen sterfkennisse)

200. KLIJNVELD, Herman, * Amsterdam, Nederland 08/07/1833 + Bethulie
21/06/1907 x 04/1863 PELLISSIER, Charlotte Caroline. (SABW III p471 d)Johan J Pottas IKT / ICT
Universiteit Vrystaat / University Free State
Tel: +27-51-401-2767 werk
Tel: +27-51-522-7329 huis
Tel: +27-82-569-3727 sel
Faks: +27-51-401-2765 werk
Posbus 34559, Faunasig, 9325_____________________________________________________________________

University of the Free State: This message and its contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

Universiteit van die Vrystaat:
Hierdie boodskap en sy inhoud is aan 'n vrywaringsklousule onderhewig.
Volledige besonderhede is by http://www.ufs.ac.za/vrywaring beskikbaar.
_____________________________________________________________________


This thread: